Waarschip 10.10 te koop

Nederland

£25.281GBP
Verkoopprijs €29.900 EUR

Belastingen Betaald / inclusief

Waarschip 10.10
Algemene informatie
Merk/model
Waarschip 10.10
Categorie
Used boot voor verkoop
Prijs
£25.281 GBP | Verkoopprijs €29.900 EUR
Belasting-/BTW-status
Betaald / inclusief
Naam van boot
Bon Bida
Jaar
1988
Lengte - totaal
10,40 meters
Breedte
2,50 meters
Diepgang
1,80 meters
Locatie
Nederland

Meer info Waarschip 10.10

Nederlandse

sole mini 17

Dit Waarschip 10.10 met scoop tot 10,40 meter is een uitstekende zeiler en ze is zeer zeewaardig. De Bon Bida is zeer goed onderhouden. Er zijn 4 zeilen bij de boot, waarvan 3 zeilen niet ouder zijn dan 2 jaar. Er zijn de laatste 10 jaar doorlopend verbeteringen aangebracht aan de boot. Afgezien van de rondhouten, is eigenlijk alles aangepakt. Dit Waarschip is een sportieve zeiler die prima solo te zeilen is.

De boot ligt in de FlevoMarina.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met: Jacques van Seventer

E-mail: j.vanseventer@e-y-n.com

Telefoon: +31 6 40948411Algemeen
Ramen: geschroefd met kit
Motor, electra, water
Bouwjaar: ongeveer
Draaiuren: geschatte aantal uren
Brandstoftank aantal: tank met peilstok
Voortstuwing: maxprop
Brandstoftankmeter: peilstok
Tuigage
Fok: HA 2020 en een Vectran fok, iets ouder maar goed voor touren.
Overig:

Code Zero-zeil van 2016

verstaging vervangen in 2019

Voorstag is hoger gezet naar 9/10, de oude gaten zijn dichtgelast. Er zitten haarscheurtjes in deze lassen. Tuiger heeft geen bezwaar.


Navigatie en electronica
Windvaanbesturing: Windpilot, onderhoud 2022
Uitrusting
Stootwillen, lijnen: 4+4
Zwemplatform: scoop

English

sole mini 17

This Waarschip 10.10 with scoop to 10.40 meters is an excellent sailor and she is very seaworthy. The Bon Bida is very well maintained. There are 4 sails with the boat, 3 of which are no older than 2 years. There have been continuous improvements made to the boat over the last 10 years. Apart from the spars, actually everything has been done. This Waarschip is a sporty sailor who is fine to sail solo.

The boat is located in the FlevoMarina.

For more information or to make an appointment for a viewing, please contact: Jacques van Seventer

E-mail: j.vanseventer@e-y-n.com

Phone number: +31 6 40948411General
Windows: screwed with sealant
Engine, electrics, water
Year: in the range of
Engine hours: estimated number of hours
Fuel tanks: tank with dipstick
Propulsion: maxprop
Fuel tank gauge: dipstick
Rig and sails
Jib: HA 2020 and a Vectran jib, slightly older but good for touring.
Other:

Code Zero sail from 2016

rigging replaced in 2019

Forestay has been raised to 9/10, the old holes have been welded shut. There are hairline cracks in these welds. Rigger has no objection.


Navigation and electronics
Windvane steering: Wind pilot, maintenance 2022
Equipment
Fenders, lines: 4+4
Swimming platform: scoop

Deutsch

Sohle mini 17

Diese Waarschip 10.10 mit einer Schaufellänge von 10,40 Metern ist ein ausgezeichneter Segler und sehr seetüchtig. Das Bon Bida ist sehr gut gepflegt. Es gibt 4 Segel mit dem Boot, von denen 3 nicht älter als 2 Jahre sind. Das Schiff wurde in den letzten 10 Jahren ständig verbessert. Bis auf die Holme ist alles fertig. Diese Waarschip ist ein sportlicher Segler, der sich hervorragend zum Alleinsegeln eignet.

Das Boot befindet sich in der FlevoMarina.

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins wenden Sie sich bitte an: Jacques van Seventer

E-Mail: j.vanseventer@e-y-n.com

Telefon: +31 6 40948411Allgemein
Fenster: mit Dichtungsmasse verschraubt
Motor, Elektrik, Wasser
Baujahr: im Bereich von
Betriebsstunden: geschätzte Stundenzahl
Kraftstofftank: Tank mit Peilstab
Antrieb: maxprop
Kraftstoffmesser: Ölmessstab
Besegelung & Rigg
Fock: HA 2020 und eine Vectran-Fock, etwas älter, aber gut für Touren.
Sonstiges:

Code Zero Segel von 2016

Takelage 2019 ersetzt

Das Vorstag wurde auf 9/10 erhöht, die alten Löcher wurden zugeschweißt. In diesen Schweißnähten befinden sich Haarrisse. Rigger hat keine Einwände.


Nautische Instrumente
Windfahnensteuerung: Windpilot, Wartung 2022
Zubehören
Fender, Seile: 4+4
Badeplatform: Schaufel

Français

semelle mini 17

Ce Waarschip 10.10 avec scoop à 10,40 mètres est un excellent navigateur et il est très marin. Le Bon Bida est très bien entretenu. Il y a 4 voiles avec le bateau, dont 3 n'ont pas plus de 2 ans. Le bateau a fait l'objet d'améliorations constantes au cours des dix dernières années. A part les espars, tout a été fait. Ce Waarschip est un marin sportif qui est excellent pour la navigation en solitaire.

Le bateau est situé dans la FlevoMarina.

Pour de plus amples informations ou pour prendre rendez-vous pour une visite, veuillez contacter : Jacques van Seventer

Courriel : j.vanseventer@e-y-n.com

Téléphone : +31 6 40948411Général
Vitres: vissé avec du mastic
Moteur, électricité, eau
Année de construction: de l'ordre de
Heures: nombre estimé d'heures
Réservoir de carburant: réservoir avec jauge
Transmission: maxprop
Compteur de carburant: jauge d'huile
Gréement et voiles
Foc: HA 2020 et une flèche Vectran, un peu plus vieille mais bonne pour le tourisme.
Autre:

La voile du Code Zéro de 2016

Gréement remplacé en 2019

L'étai a été relevé à 9/10, les anciens trous ont été soudés. Il y a des fissures capillaires dans ces soudures. Rigger n'a pas d'objection.


Navigation et électronique
Régulateur d'allure: Windpilot, maintenance 2022
Equipement
Défenses et amarres: 4+4
Plate-forme de bain: scoop

Lees meer

Deze Waarschip 10.10 is 756 keer bekeken
Makelaar/dealer Informatie

European Yachting Network

5221 GP 's
Hertogenbosch
5221 GP
Netherlands
Geef alstublieft aan dat u deze boot op TheYachtMarket hebt gezien.
XXXX XXX XXX

Hartelijk dank

Uw bericht is verzonden.

Verzoek meer foto's

E-mail naar een vriend

Dank u, uw bericht is verstuurd

Waarom zou u niet uw interesse in deze gelijksoortige boten registreren?

We sturen de volgende gegevens naar de verkopers van de geselecteerde boten: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien gegeven), uw land en in welke boot/boten u geïnteresseerd bent.

Eenheden of maten wijzigen

Voor deze functie moeten de cookies in uw bladerprogramma ingeschakeld zijn.

Prijs weergeven in:
Lengte, breedte en diepgang weergeven in:
Verplaatsing of gewicht weergeven in:
Capaciteit of volume weergeven in:
Snelheid weergeven in:
Afstand weergeven in: