Flevoklipper 14 Meter (1996) te koop in Nederland

£117.066 GBP
Verkoopprijs €135.000 EUR
Belastingen Betaald / inclusiefVraag een valuta-offerte aan

Samenvatting

Deze Flevoklipper 14 Meter is een goed onderhouden boot, geschikt voor zowel motor als zeil. Met 3 hutten aan boord, waaronder een ruime eigenaarshut, is deze boot perfect voor lange reizen. Voorzien van een hydraulisch stuurwiel en joystick, een windgenerator, een wasmachine, een dieselmotor, Genua en Mizzen zeilen uit 2018 en stabilisatoren. Deze boot heeft ook 8 stootwillen, 6 lijnen, een bijboot en een hekanker met 40m loodlijn. Wateralarm in bilge en wat roest in de bilge. Kurkdek moet vernieuwd worden.

Algemene informatie
Merk/model
Flevoklipper 14 Meter
Categorie
Used boot voor verkoop
Prijs
£117.066 GBP | Verkoopprijs €135.000 EURVraag een valuta-offerte aan
Belasting-/BTW-status
Betaald / inclusief
Naam van boot
Wind of Change
Jaar
1996
Lengte - totaal
14,00 meters
Breedte
4,00 meters
Diepgang
1,50 meters
Kiel
Lange kiel
Locatie
Nederland

Meer info Flevoklipper 14 Meter

Nederlandse

DAF 575

Wilt u zowel op de motor kunnen varen als zeilen? Kijk dan eens naar de Wind of change, een Flevoklipper. Op deze mooie, ruime boot kan met gemak worden gewoond. Ook is ze zeer geschikt voor lange reizen. Ze heeft o.a. de hele Oostzee al gezien en het caribisch gebied.  Het is een goed onderhouden boot, met een prettige indeling. Er zijn 3 hutten aan boord, waaronder 1 eigenaarshut. De salon is ruim en bied voldoende zitplaats. Doordat de kuip overloopt in het achterdek, is er ook buiten heel veel ruimte. De kombuis heeft een behoorlijk werkblad en biedt veel handige opbergmogelijkheden. Het kurkdek is aan vernieuwing toe. Daar is in de prijsstelling natuurlijk rekening mee gehouden.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met: Jacques van Seventer                                                    

E-mail: j.vanseventer@e-y-n.com               

Telefoon: +31 6 40948411                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Algemeen
Besturing: hydraulisch stuurwiel en joystick
Overig:

er is een beetje roestvorming in de bilge. Het kurk dek moet behandeld worden.


Accommodatie
Overig:

er is een wasmachine aan boord


Motor, electra, water
Voortstuwing: 3 blads
Windgenerator: silent wind
Warm water: CV
Vuilwatertank & materiaal: 1x 250 en 1x 100
Overig:

accu's: 2x start, onderhoudsvrij, 100 Ah, vervangen in 2020

            2x service, ATM, 120 Ah, vervangen in 2021

            1 accu voor de generator (VHF) en 1 voor de watermaker


Tuigage
Bezaan: 2018
Genua: 2018
Navigatie en electronica
Satellietcommunicatie: antenne en iridium
Uitrusting
Stootwillen, lijnen: 8+6
Bijboot: 2020
Overig:

hekanker, met 40meter loodlijn.

Er zijn ook 2 stabilisatoren bij de boot.

Krukdek moet vernieuwd.

 


Veiligheid
Noodvuurwerk: wel aanwezig, niet gekeurd
Overig:

wateralarm in de bilges


English

DAF 575

Would you like to be able to both motor and sail? Then take a look at the Wind of Change, a Flevoklipper. This beautiful, spacious boat can easily be lived in. She is also very suitable for long trips. She has sailed all over the Baltic Sea and the Caribbean. It is a well maintained boat, with a pleasant layout. There are 3 cabins on board, including 1 owner's cabin. The salon is spacious and offers plenty of seating. Because the cockpit flows over into the aft deck, there is also a lot of space outside. The galley has a good worktop and offers plenty of useful storage space. The cork deck is in need of renewal. This has of course been taken into account in the pricing.

For more information or to make an appointment for a viewing, please contact: Jacques van SeventerE-mail: j.vanseventer@e-y-n.comPhone: +31 640948411General
Steering system: hydraulic steering wheel and joystick
Other:

there is a little rust in the bilge.


Accommodation
Other:

there is a washing machine on board


Engine, electrics, water
Propulsion: 3 leaf
Wind generator: silent wind
Hot water: CV
Waste water tank: 1x 250 and 1x 100
Other:

batteries: 2x start, maintenance free, 100 Ah, replaced in 2020

2x service, ATM, 120 Ah, replaced in 2021

1 battery for the generator (VHF) and 1 for the water maker


Rig and sails
Mizzen: 2018
Genoa: 2018
Navigation and electronics
Satellite communication: antenna and iridium
Equipment
Fenders, lines: 8+6
Dinghy: 2020
Other:

stern anchor, with 40-meter lead line.

There are also 2 stabilizers with the boat.

Stool deck needs to be renewed.


Safety
Flares: present, not inspected
Other:

water alarm in the bilges


Deutsch

DAF 575

Möchten Sie sowohl den Motor als auch das Segel nutzen können? Dann werfen Sie einen Blick auf den Wind of Change, einen Flevoklipper. Auf diesem schönen, geräumigen Boot lässt es sich gut leben. Sie ist auch sehr gut für lange Reisen geeignet. Sie ist auf der ganzen Ostsee und in der Karibik gesegelt. Es ist ein gut gewartetes Boot mit einem angenehmen Layout. Es gibt 3 Kabinen an Bord, darunter 1 Eignerkabine. Der Salon ist geräumig und bietet viele Sitzgelegenheiten. Da das Cockpit in das Achterdeck übergeht, gibt es auch draußen viel Platz. Die Kombüse hat eine gute Arbeitsfläche und bietet viel nützlichen Stauraum. Das Korkdeck ist erneuerungsbedürftig. Dies wurde natürlich bei der Preisgestaltung berücksichtigt.

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins wenden Sie sich bitte an: Jacques van SeventerE-Mail: j.vanseventer@e-y-n.comTelefon: +31 640948411Allgemein
Steueranlage: hydraulisches Lenkrad und Joystick
Sonstiges:

In der Bilge befindet sich ein wenig Rost.


Innenausstattung
Sonstiges:

es gibt eine Waschmaschine an Bord


Motor, Elektrik, Wasser
Antrieb: 3 Blatt
Windgenerator: stiller Wind
Warmwasser: LEBENSLAUF
Abwassertank: 1x 250 und 1x 100
Sonstiges:

Batterien: 2x Start, wartungsfrei, 100 Ah, ersetzt in 2020

2x Service, ATM, 120 Ah, ersetzt in 2021

1 Batterie für den Generator (VHF) und 1 für den Wassermacher


Besegelung & Rigg
Besan: 2018
Genua: 2018
Nautische Instrumente
Immarsat: Antenne und Iridium
Zubehören
Fender, Seile: 8+6
Beiboot: 2020
Sonstiges:

Heckanker, mit 40 m Bleileine.

Es sind auch 2 Stabilisatoren im Boot enthalten.

Das Rungendeck muss erneuert werden.


Sicherheit
Leuchtrakete: vorhanden, nicht geprüft
Sonstiges:

Wasseralarm in den Bilgen


Français

DAF 575

Souhaitez-vous pouvoir utiliser le moteur et naviguer à la voile ? Jetez ensuite un coup d'œil au Vent du changement, un Flevoklipper. Ce beau et spacieux bateau est facile à vivre. Elle est également très adaptée aux longs voyages. Il a navigué sur la mer Baltique et les Caraïbes. C'est un bateau bien entretenu, avec un aménagement agréable. Il y a 3 cabines à bord, dont une cabine de propriétaire. Le salon est spacieux et offre de nombreuses places assises. Comme le cockpit déborde sur le pont arrière, il y a également beaucoup d'espace à l'extérieur. La cuisine dispose d'un bon plan de travail et offre beaucoup d'espace de rangement utile. Le pont en liège a besoin d'être renouvelé. Cela a bien sûr été pris en compte dans la tarification.

Pour de plus amples informations ou pour prendre rendez-vous pour une visite, veuillez contacter : Jacques van SeventerCourriel : j.vanseventer@e-y-n.comTéléphone : +31 640948411Général
Système de barre: volant et joystick hydrauliques
Autre:

Il y a un peu de rouille dans la cale.


Aménagement
Autre:

il y a une machine à laver à bord


Moteur, électricité, eau
Transmission: 3 feuilles
Aérogénérateur: vent silencieux
Eau chaude: CV
Réservoir d'eaux usées: 1x 250 et 1x 100
Autre:

batteries : 2x démarrage, sans entretien, 100 Ah, remplacées en 2020

2x service, ATM, 120 Ah, remplacé en 2021

1 batterie pour le générateur (VHF) et 1 pour le dessalinisateur


Gréement et voiles
Artimon: 2018
Génois: 2018
Navigation et électronique
Immarsat: antenne et iridium
Equipement
Défenses et amarres: 8+6
Embarcation auxiliaire: 2020
Autre:

Ancre de poupe, avec ligne de plomb de 40 mètres.

Il y a également 2 stabilisateurs avec le bateau.

Le pont des chandelles doit être renouvelé.


Sécurité
Fusées de détresse: présent, non inspecté
Autre:

alarme d'eau dans les cales


Lees meer

Deze Flevoklipper 14 Meter is 1438 keer bekeken
Makelaar/dealer Informatie

European Yachting Network

5221 GP 's
Hertogenbosch
5221 GP
Netherlands
Geef alstublieft aan dat u deze boot op TheYachtMarket hebt gezien.
XXXX XXX XXX

Hartelijk dank

Uw bericht is verzonden.

Verzoek meer foto's

E-mail naar een vriend

Door dit formulier in te dienen, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid

Door dit formulier in te dienen, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleidSite wordt beschermd door het privacybeleid van Google reCAPTCHA en de voorwaarden zijn van toepassing

Dank u, uw bericht is verstuurd

Waarom zou u niet uw interesse in deze gelijksoortige boten registreren?

We sturen de volgende gegevens naar de verkopers van de geselecteerde boten: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien gegeven), uw land en in welke boot/boten u geïnteresseerd bent.

Eenheden of maten wijzigen

Voor deze functie moeten de cookies in uw bladerprogramma ingeschakeld zijn.

Prijs weergeven in:

Lengte, breedte en diepgang weergeven in:

Verplaatsing of gewicht weergeven in:

Capaciteit of volume weergeven in:

Snelheid weergeven in:

Afstand weergeven in: