Luxe Motor 24.00 te koop

Oostermeer, Nederland

£157.909GBP
Verkoopprijs €189.500 EUR

Belastingen Betaald / inclusief

Luxe Motor 24.00
Algemene informatie
Merk/model
Luxe Motor 24.00
Categorie
Used boot voor verkoop
Prijs
£157.909 GBP | Verkoopprijs €189.500 EUR
Belasting-/BTW-status
Betaald / inclusief
Naam van boot
Kwaheri
Jaar
1925
Lengte - totaal
22,92 meters
Breedte
4,14 meters
Diepgang
1,10 meters
Locatie
Oostermeer, Nederland

Meer info Luxe Motor 24.00

Nederlandse

.

Gekocht in 2012 als motortankschip. Gedurende vijf jaren is het schip omgebouwd door de eigenaar tot een varend woonschip. Het gehele schip is geisoleerd en geschikt voor bewoning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze jachtmakelaar Sjoerd Kampen, 06 54 72 39 43.Algemeen
Ramen: Hout
Overig:
  • Kadaster geregistreerd
  • Facturen onderhoud

Accommodatie
Overig:

Het plafond is geisoleerd met een harde purplaat van 5 cm dik. Tussen de houten afwerking en de purplaat zit een paar cm ruimte. HIer zit nog speciaal doek tussen. 

De wanden zijn geisoleerd met een harde purplaat van 7 cm dik. Deze zitten tegen de huid aan. Tussen de houten afwerking en de purplaat zit ongeveer 15 cm ruimte. 

De vloer is geisoleerd met asfalt. Dit asfalt zit tussen de spanten behalve op enkele plaatsen in de machinekamer. Het ballast gewicht is ongeveer 20 ton. Op de spanten zit een 2 cm dikke onder vloer en hierbovenop een 2,2 cm dikke vloer.

De ramen zijn dubbel glas behalve de patrijspoorten.

Het schip heeft geen condensvorming.


Motor, electra, water
Bouwjaar: Gereviseerd
Draaiuren: Onbekend
Zonnepaneel: 6 stuks

English

.

Purchased in 2012 as a motor tanker. During five years the ship was converted by the owner into a sailing living ship. The entire ship is insulated and suitable for living on. For more information please contact our yacht broker Sjoerd Kampen, 06 54 72 39 43.General
Windows: Wood
Other:
  • Land registry registered
  • Maintenance invoices

Accommodation
Other:

The ceiling is insulated with a hard pur plate 5 cm thick. There is a few cm space between the wooden finish and the PU plate. There is still special cloth between.

The walls are insulated with a hard PUR sheet 7 cm thick. These are against the skin. Between the wooden finish and the pur plate is about 15 cm space.

The floor is insulated with asphalt. This asphalt is between the rafters except in a few places in the engine room. The ballast weight is about 20 tons. On the trusses there is a 2 cm thick subfloor and on top of that a 2,2 cm thick floor.

The windows are double glazed except for the portholes.

The ship has no condensation.


Engine, electrics, water
Year: Refurbished
Engine hours: Unknown
Solar panel: 6 pieces

Deutsch

.

Gekauft im Jahr 2012 als Tankmotorschiff. Fünf Jahre lang wurde das Schiff vom Eigner zu einem Segelhausboot umgebaut. Das gesamte Schiff ist isoliert und zum Wohnen geeignet. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Yachtmakler Sjoerd Kampen, 06 54 72 39 43.Allgemein
Fenster: Holz
Sonstiges:
  • Grundbuchamt eingetragen
  • Wartungsrechnungen

Innenausstattung
Sonstiges:

Die Decke ist mit einer 5 cm dicken Hartfaserplatte isoliert. Zwischen der Holzoberfläche und der PU-Folie ist ein Abstand von einigen cm. Zwischen ihnen besteht ein besonderer Stoff.

Die Wände sind mit einer 7 cm dicken harten PUR-Platte isoliert. Diese sind gegen die Haut gerichtet. Der Abstand zwischen der Holzoberfläche und der Pur-Platte beträgt etwa 15 cm.

Der Boden ist mit Asphalt isoliert. Dieser Asphalt befindet sich zwischen den Dachsparren, außer an einigen Stellen im Maschinenraum. Das Ballastgewicht beträgt etwa 20 Tonnen. Auf den Dachbindern liegt ein 2 cm dicker Unterboden und darauf ein 2,2 cm dicker Fußboden.

Die Fenster sind mit Ausnahme der Bullaugen doppelt verglast.

Das Schiff hat keine Kondensation.


Motor, Elektrik, Wasser
Baujahr: Aufgearbeitet
Betriebsstunden: Unbekannt
Solarzellenpanel: 6 Stück

Français

.

Acheté en 2012 comme camion-citerne. Pendant cinq ans, le navire a été transformé par son propriétaire en une péniche à voile. L'ensemble du navire est isolé et adapté à la vie à bord. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre courtier en yachts Sjoerd Kampen, 06 54 72 39 43.Général
Vitres: Bois
Autre:
  • Registre foncier enregistré
  • Factures de maintenance

Aménagement
Autre:

Le plafond est isolé par une plaque de pur rigide de 5 cm d'épaisseur. Il y a un espace de quelques cm entre la finition en bois et la feuille de PU. Il y a un tissu spécial entre eux.

Les murs sont isolés avec une plaque de PUR dur de 7 cm d'épaisseur. Ils sont contre la peau. Il y a environ 15 cm d'espace entre la finition en bois et la plaque d'épuration.

Le sol est isolé avec de l'asphalte. Cet asphalte se trouve entre les chevrons, sauf à quelques endroits dans la salle des machines. Le poids du lest est d'environ 20 tonnes. Sur les fermes se trouve un sous-plancher de 2 cm d'épaisseur et, par-dessus, un plancher de 2,2 cm d'épaisseur.

Les fenêtres sont à double vitrage, à l'exception des hublots.

Le navire n'a pas de condensation.


Moteur, électricité, eau
Année de construction: Remis à neuf
Heures: Inconnu
Panneau solaire: 6 pièces

Lees meer

Deze Luxe Motor 24.00 is 1072 keer bekeken
Makelaar/dealer Informatie

Scheepsmakelaardig Goliath

Scheepsmakelaardij Goliath Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
NL-8606 KB
Netherlands
Geef alstublieft aan dat u deze boot op TheYachtMarket hebt gezien.
XXXX XXX XXX

Hartelijk dank

Uw bericht is verzonden.

Verzoek meer foto's

E-mail naar een vriend

Dank u, uw bericht is verstuurd

Waarom zou u niet uw interesse in deze gelijksoortige boten registreren?

We sturen de volgende gegevens naar de verkopers van de geselecteerde boten: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien gegeven), uw land en in welke boot/boten u geïnteresseerd bent.

Eenheden of maten wijzigen

Voor deze functie moeten de cookies in uw bladerprogramma ingeschakeld zijn.

Prijs weergeven in:
Lengte, breedte en diepgang weergeven in:
Verplaatsing of gewicht weergeven in:
Capaciteit of volume weergeven in:
Snelheid weergeven in:
Afstand weergeven in: