Frans Maas Hawk 42 te koop

Andijk (NL), Nederland

£46.894GBP
Verkoopprijs €55.000 EUR

Belastingen Betaald / inclusief

Frans Maas Hawk 42
Algemene informatie
Merk/model
Frans Maas Hawk 42
Categorie
Used boot voor verkoop
Prijs
£46.894 GBP | Verkoopprijs €55.000 EUR
Belasting-/BTW-status
Betaald / inclusief
Naam van boot
Calypso
Jaar
1969
Lengte - totaal
12,60 meters
Breedte
3,62 meters
Diepgang
2,08 meters
Bries
19,00 meters
Romp
GRP - sandwich Hull number:249
Locatie
Andijk (NL), Nederland

Meer info Frans Maas Hawk 42

Nederlandse

Mooi klassiek scherp jacht, speciaal gebouwd voor Fastnet race

Frans Maas tekende de Hawk 42 in 1968 speciaal voor de Fastnet race. Er werden er verschillende gebouwd, waaronder bouwnummer 249, de Timujin (de oorspronkelijke naam van de Calypso) die april 1970 ter water ging. Deze Hawk is de laatste uit een serie van 4 (waarvan 2 in polyester). Kortom een unieke klassieke racer.  Het eerste wat opvalt bij de Calypso is de mooie klassieke lijn die zo kenmerkend is voor de racers van begin jaren 70. Daarna is het meest in het oog springend is de zeer ruim bemeten kuip. En vervolgens volgen dan direct de brede gangboorden. Dit alles maakt het heel prettig buiten verblijven op de Calypso, zowel in de haven als onder zeil. De Calypso heeft een klassiek interieur wat bewust zoveel mogelijk in ere is gehouden maar waar in de loop van de jaren luxe aan is toegevoegd. Zo is er bijvoorbeeld een hete lucht kachel  en een 4-pits kooktoestel met ruime oven geplaatst. Opvallend zijn de zeer praktische zee kooien (met elke type wind een zeer comfortabele slaapplek) en de ruime uitklapbare tafel waar met 8 personen gegeten kan worden. De 2 meter lange zit banken kunnen verbreed worden waardoor 2 extra slaapplaatsen ontstaan. Voldoende bergruimte is aanwezig zowel onder de zee kooien als in de zeer ruim bemeten hangkast. De laatste 20 jaar is veel groot onderhoud uitgevoerd door Skip Maritiem in Hindeloopen (NL). Het teak dek is in 1994 volledig opnieuw gerubberd en deels vervangen, maar vraagt de komende jaren wel aandacht. In de vraagprijs is rekening gehouden met groot onderhoud / vervanging van het dek. Bekijk de volledige advertentie voor uitgebreide informatie. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met kantoor White Whale Yachtbrokers Enkhuizen via enkhuizen@wwy.nl of +31(0)228 855 380 voor meer informatie. Bezichtigingen zijn mogelijk van maandag t/m zaterdag, alleen op afspraak.

Loopt u met plannen uw eigen boot te verkopen, neem dan contact op met White Whale Yachtbrokers voor een vrijblijvende taxatie. Met 6 kantoren in Nederland zijn we altijd in de buurt. Zie www.WWY.nl voor meer informatie.Algemeen
Roer: skeg
Ramen: in aluframe (2013)
Waterverplaatsing: ca
Bouwnummer: 1969 gebouwd, 1970 te water
Overig:

1997 romp en opbouw opnieuw gespoten; 2016 nieuw verfsysteem onderwaterschip; teakdek 1994 volledig opnieuw gerubberd en deels vervangen, 2006 teak kuip en overloop vervangen; kabels stuurwiel vervangen 2002; stuurkolom vervangen 2017; vochtmeting 2019 geen problemen;


Accommodatie
Materiaal, kleuren: stoffering vernieuwd 2021
Gordijnen: blauw (2018)
Slaapplaatsen: lengte bedden ca 200 cm
Kooktoestel & brandstof: Eno, half-cardanisch (2003)
Motor, electra, water
Bouwjaar: gereviseerd 2002; brandstofpomp gereviseerd 2009; motorsteunen vervangen 2015; startmotor gereviseerd 2017; keerkoppeling gereviseerd 2019
Draaiuren: niet bekend, urenteller functioneert niet goed
Brandstoftank aantal: inhoud ca 210 liter (2006)
Koeling: buitenwater (wierpot)
Bedieningspaneel: bedrading en panelen voor motor en accu vervangen 2002
Watersysteem: + voet
Watertank & materiaal: ca.; in 2 tanks, ingelamineerd onder kuipbanken
Walstroom: Mastervolt Ivo compact (2009)
Overig:

Jaarlijks onderhoud door jachtwerf; schroefasdichting Volvo Penta Stuffingboc (2019); gashendel Volvo Penta vervangen 20016 (incl. bedrading)


Tuigage
Lieren: 2 x Lewmar; 2 x Barlow
Zeilen materiaal: Contender Fibercon
Genua: 40,1m2 Squaere 340/310 (2019)
Genua reefsysteem: Furlex 208 (2002)
Fok: 14,8m2 met UV bescherming (2019)
Voorzeil rolsysteem : Furlex 208 (2002)
Aantal masten: doorgestoken (op kiel)
Overig:

Verstaging 2010 vervangen, 2-jaarlijkse inspectie door jachtwerf


Navigatie en electronica
Windvaanbesturing: Aries Vane Gear 1979 (2009 gereviseerd)
Weatherfax/Navtex: 1998
Uitrusting
Ankerlier: Loftrans, 10 mm schijf
Zwemtrap: rvs
Overig:

windzeiltjes in reling kuip


Veiligheid
Radarreflector: Trilens 12 (2016)

English

Beautiful classic sharp yacht, specially built for Fastnet race

Frans Maas drew the Hawk 42 in 1968 specifically for the Fastnet race. Several were built, including construction number 249, the Timujin (the original name of the Calypso) which was launched in April 1970. This Hawk is the last in a series of 4 (including 2 in polyester). The first thing to notice about the Calypso is the beautiful classic line that is so characteristic of the racers of the early 70s. Then the most striking is the very spacious cockpit. And then immediately followed by the wide side decks. All this makes it very pleasant to stay outside on the Calypso, both in the harbor and under sail. The Calypso has a classic interior that is deliberately kept in its original state as much as possible, but over the years luxury has been added. For example, there is a hot air heater and a 4-burner stove with large oven installed. Striking are the very practical sea cages (with each type of wind a very comfortable place to sleep) and the large folding table where 8 people can eat. The 2 meter long seats can be widened to create 2 extra berths. Ample storage space is available both under the sea cages and in the very spacious hanging locker. The last 20 years a lot of major maintenance was done by Skip Maritiem in Hindeloopen (NL). The teak deck was completely rerubbed and partly replaced in 1994, but will need attention in the coming years. The asking price takes into account major maintenance / replacement of the deck. See the full ad for detailed information. Curious? Please contact the office of White Whale Yachtbrokers Enkhuizen at enkhuizen@wwy.nl or +31(0)228 855 380 for more information. Viewings are possible from Monday through Saturday, by appointment only.

If you have plans to sell your own boat, please contact White Whale Yachtbrokers for a free valuation. With 6 offices in the Netherlands we are always nearby. See www.WWY.nl for more information.General
Rudder: skeg
Windows: in aluframe (2013)
Displacement: approx
Hull number: 1969 built, 1970 launched
Other:

1997 hull and superstructure repainted; 2016 new underwater paint system; teak deck 1994 completely rerubbed and partially replaced, 2006 teak cockpit and overflow replaced; cables steering wheel replaced 2002; steering column replaced 2017; moisture measurement 2019 no problems;


Accommodation
Material, colours: upholstery renewed 2021
Curtains: blue (2018)
Berths: length of beds approx 200 cm
Cooker & fuel: Eno, half-cardinisch(2003)
Engine, electrics, water
Year: overhauled 2002; fuel pump overhauled 2009; engine mounts replaced 2015; starter motor overhauled 2017; gearbox overhauled 2019
Engine hours: not known, hour meter is not functioning properly
Fuel tanks: Capacity approx 210 liters (2006)
Cooling system: outside water (weed pot)
Control panel: replace wiring and panels for engine and battery 2002
Water system: + foot
Water tank & material: approx; in 2 tanks, laminated under cockpit seats
Shorepower: Mastervolt Ivo compact (2009)
Other:

Annual maintenance by yacht yard; propeller shaft seal Volvo Penta Stuffingboc (2019); throttle Volvo Penta replaced 20016 (incl. wiring)


Rig and sails
Winches: 2 x Lewmar; 2 x Barlow
Sails material: Contender Fibercon
Genoa: 40.1m2 Squaere 340/310 (2019)
Genoa reefing system: Furlex 208 (2002)
Jib: 14.8m2 with UV protection (2019)
Furling foresail: Furlex 208 (2002)
Number of masts: pierced (on keel)
Other:

Verstaging 2010 replaced, 2-yearly inspection by shipyard


Navigation and electronics
Windvane steering: Aries Vane Gear 1979 (2009 overhauled)
Weatherfax/Navtex: 1998
Equipment
Anchor windlass: Loftrans, 10 mm disc
Swimming ladder: stainless steel
Other:

windscreens in cockpit railing


Safety
Radar reflector: Trilens 12 (2016)

Navigation

 • Navigation Lights
 • Depth Instrument
 • Wind Instrument
 • GPS
 • VHF
 • Plotter
 • Speed Instrument
 • Radar

Rig/Sails

 • Genoa
 • Spinnaker
 • Main Sail

Safety Equipment

 • Life Raft
 • Bilge Pump
 • Fire Extinguisher

Electronics

 • Battery
 • Battery Charger

Galley

 • Freezer
 • Heating

Deutsch

Schöne klassische, scharfe Yacht, speziell für das Fastnet-Race gebaut

Frans Maas entwarf die Hawk 42 im Jahr 1968 speziell für das Fastnet-Race. Mehrere wurden gebaut, darunter die Nummer 249, die Timujin (der ursprüngliche Name der Calypso), die im April 1970 vom Stapel lief. Diese Hawk ist die letzte einer Serie von 4 (darunter 2 in Polyester). Das erste, was einem am Calypso auffällt, ist die schöne klassische Linie, die so typisch für racers aus den frühen 70er Jahren ist. Das auffälligste Merkmal ist dann das sehr geräumige Cockpit. Und dann folgen sofort die breiten Gänge. Die Calypso hat ein klassisches Interieur, das so weit wie möglich erhalten wurde, aber im Laufe der Jahre wurde Luxus hinzugefügt. So gibt es z.B. einen Heißluftofen und einen 4-Flammen-Herd mit großem Backofen. Auffallend sind die sehr praktischen Seekojen (bei jeder Windart ein sehr bequemer Schlafplatz) und der große Klapptisch, an dem 8 Personen essen können. Die 2 Meter langen Sitzbänke können verbreitert werden, um 2 zusätzliche Schlafplätze zu schaffen. Sowohl unter den Seekojen als auch in dem sehr geräumigen Hängeschrank ist reichlich Stauraum vorhanden. In den letzten 20 Jahren wurden viele größere Wartungsarbeiten von Skip Maritiem in Hindeloopen (NL) durchgeführt. Das Teakdeck wurde 1994 komplett neu gepolstert und teilweise erneuert, wird aber in den nächsten Jahren Aufmerksamkeit benötigen. Die Preisvorstellung berücksichtigt eine größere Wartung/Erneuerung des Decks. Siehe die vollständige Anzeige für detaillierte Informationen. Neugierig? Bitte kontaktieren Sie das Büro von White Whale Yachtbrokers Enkhuizen unter enkhuizen@wwy.nl oder +31(0)228 855 380 für weitere Informationen. Besichtigungen sind von Montag bis Samstag möglich, nur nach Vereinbarung.

Wenn Sie vorhaben, Ihr eigenes Boot zu verkaufen, kontaktieren Sie bitte White Whale Yachtbrokers für eine kostenlose Bewertung. Mit 6 Niederlassungen in den Niederlanden sind wir immer in Ihrer Nähe. Siehe www.WWY.nl für weitere Informationen.Allgemein
Ruder: skeg
Fenster: in aluframe (2013)
Verdrängung (kg): ca.
Baunummer: 1969 gebaut, 1970 vom Stapel gelaufen
Sonstiges:

1997 Rumpf und Aufbauten neu gestrichen; 2016 neuer Anstrich Unterwasserschiff; Teakdeck 1994 komplett neu gescheuert und teilweise erneuert, 2006 Teak Cockpit und Überlauf erneuert; Lenkradkabel 2002 erneuert; Steuersäule 2017 erneuert; Feuchtigkeitsmessung 2019 keine Probleme;


Innenausstattung
Material, Farben: Polsterung erneuert 2021
Ausstattung, Gardinen: blau (2018)
Anzahl Kojen: Länge der Betten ca. 200 cm
Kocher: Eno, halbkardanisch (2003)
Motor, Elektrik, Wasser
Baujahr: überholt 2002; Kraftstoffpumpe überholt 2009; Motorlager ersetzt 2015; Anlasser überholt 2017; Rückwärtsgangkupplung überholt 2019
Betriebsstunden: nicht bekannt, Betriebsstundenzähler funktioniert nicht richtig
Kraftstofftank: Fassungsvermögen ca. 210 Liter (2006)
Kühlung: Außenwasser
Schalttafel: Motor- und Batterieverkabelung und Schalttafeln ersetzt 2002
Wasserdruckanlage: + Fuß
Wassertank: ca.; in 2 Tanks, laminiert unter Cockpitsitzen
Landstrom: Mastervolt Ivo kompakt (2009)
Sonstiges:

Jährliche Wartung durch Werft; Wellendichtung Volvo Penta Stuffingboc (2019); Drosselklappe Volvo Penta ersetzt 20016 (inkl. Verkabelung)


Besegelung & Rigg
Winden: 2 x Lewmar; 2 x Barlow
Material Segel: Konkurrent Fibercon
Genua: 40.1m2 Squaere 340/310 (2019)
Genua-Reffanlage: Furlex 208 (2002)
Fock: 14,8m2 mit UV-Schutz (2019)
Fock-Reffanlage: Furlex 208 (2002)
Anzahl Masten: durchbohrt (auf Kiel)
Sonstiges:

Verstagung 2010 ersetzt, 2-jährliche Inspektion durch Werft


Nautische Instrumente
Windfahnensteuerung: Aries Vane Gear 1979 (2009 überholt)
Weatherfax/Navtex: 1998
Zubehören
Ankerwinde: Loftrans, 10 mm Scheibe
Badeleiter: rostfreier Stahl
Sonstiges:

Windsegel in Cockpitreling


Sicherheit
Radarreflektor: Trilens 12 (2016)

Français

Magnifique yacht classique pointu, spécialement construit pour la course Fastnet

Frans Maas a conçu le Hawk 42 en 1968 spécialement pour la course Fastnet. Plusieurs ont été construits, dont le numéro 249, le Timujin (le nom original de la Calypso), qui a été lancé en avril 1970. Ce Hawk est le dernier d'une série de 4 (dont 2 en polyester). La première chose que l'on remarque sur la Calypso, c'est sa belle ligne classique, si typique des racers du début des années 70. La caractéristique la plus frappante est le cockpit très spacieux. Puis suivent immédiatement les larges passerelles. La Calypso a un intérieur classique, qui a été préservé autant que possible, mais au fil des ans, le luxe a été ajouté. Par exemple, il y a une cuisinière à air chaud et une cuisinière à 4 feux avec un grand four. Ce qui frappe, ce sont les couchettes de mer très pratiques (avec chaque type de vent un endroit très confortable pour dormir) et la grande table pliante où 8 personnes peuvent manger. Les banquettes de 2 mètres de long peuvent être élargies pour créer 2 couchettes supplémentaires. De vastes espaces de rangement sont disponibles sous les couchettes de mer et dans le très spacieux coffre à linge. Au cours des 20 dernières années, Skip Maritiem à Hindeloopen (NL) a effectué de nombreux travaux d'entretien importants. Le pont en teck a été entièrement remeublé et partiellement remplacé en 1994, mais il aura besoin d'attention dans les années à venir. Le prix demandé prend en compte l'entretien majeur / le remplacement de la terrasse. Voir l'annonce complète pour des informations détaillées. Curieux ? Veuillez contacter le bureau de White Whale Yachtbrokers Enkhuizen à enkhuizen@wwy.nl ou au +31(0)228 855 380 pour plus d'informations. Les visites sont possibles du lundi au samedi, sur rendez-vous uniquement.

Si vous avez l'intention de vendre votre propre bateau, veuillez contacter White Whale Yachtbrokers pour une évaluation gratuite. Avec 6 bureaux aux Pays-Bas, nous sommes toujours à proximité. Voir www.WWY.nl pour plus d'informations.Général
Gouvernail: skeg
Vitres: dans aluframe (2013)
Déplacement: environ
Numéro de construction: 1969 construit, 1970 lancé
Autre:

Coque et superstructure repeintes en 1997 ; nouveau système de peinture sous le bateau en 2016 ; pont en teck 1994 entièrement repassé et partiellement remplacé, cockpit et débordement en teck 2006 remplacés ; câbles du volant remplacés en 2002 ; colonne de direction remplacée en 2017 ; mesure d'humidité 2019 aucun problème ;


Aménagement
Matériau, couleurs: tapisserie renouvelée en 2021
Tapisserie, rideaux: bleu (2018)
Couchette: longueur des lits environ 200 cm
Cuisinière: Eno, demi-cardinal (2003)
Moteur, électricité, eau
Année de construction: révisé en 2002 ; pompe à carburant révisée en 2009 ; supports moteur remplacés en 2015 ; démarreur révisé en 2017 ; embrayage de marche arrière révisé en 2019
Heures: non connu, compteur d'heures ne fonctionnant pas correctement
Réservoir de carburant: capacité d'environ 210 litres (2006)
Refroidissement: eau extérieure (piscine à mauvaises herbes)
Panneau de commande: Remplacer le câblage et les panneaux du moteur et de la batterie 2002
Système de pression d'eau: + pied
Réservoir d'eau: environ ; dans 2 réservoirs, laminés sous les sièges du cockpit
: Mastervolt Ivo compact (2009)
Autre:

Entretien annuel par le chantier naval ; joint d'arbre Volvo Penta Stuffingboc (2019) ; accélérateur Volvo Penta remplacé 20016 (y compris le câblage)


Gréement et voiles
Winches: 2 x Lewmar ; 2 x Barlow
Matériau voiles: Contender Fibercon
Génois: 40.1m2 Squaere 340/310 (2019)
Système d'arisage du génois: Furlex 208 (2002)
Foc: 14,8m2 avec protection UV (2019)
Système d'arisage du foc: Furlex 208 (2002)
: percé (sur la quille)
Autre:

Verstaging 2010 remplacé, inspection bisannuelle par le chantier naval


Navigation et électronique
Régulateur d'allure: Aries Vane Gear 1979 (révisé en 2009)
Weatherfax/Navtex: 1998
Equipement
Guindeau: Loftrans, disque de 10 mm
Echelle de bain: acier inoxydable
Autre:

voiles de vent dans la rambarde du cockpit


Sécurité
Réflecteur de radar: Trilens 12 (2016)

Lees meer

Accommodatie
Aantal kooien
6
Deze Frans Maas Hawk 42 is 564 keer bekeken
Makelaar/dealer Informatie

White Whale Yachtbrokers - Enkhuizen

Stationsplein 3
Enkhuizen
1601 EN
Netherlands
Geef alstublieft aan dat u deze boot op TheYachtMarket hebt gezien.
XXXX XXX XXX

Hartelijk dank

Uw bericht is verzonden.

Verzoek meer foto's

E-mail naar een vriend

Dank u, uw bericht is verstuurd

Waarom zou u niet uw interesse in deze gelijksoortige boten registreren?

We sturen de volgende gegevens naar de verkopers van de geselecteerde boten: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien gegeven), uw land en in welke boot/boten u geïnteresseerd bent.

Eenheden of maten wijzigen

Voor deze functie moeten de cookies in uw bladerprogramma ingeschakeld zijn.

Prijs weergeven in:
Lengte, breedte en diepgang weergeven in:
Verplaatsing of gewicht weergeven in:
Capaciteit of volume weergeven in:
Snelheid weergeven in:
Afstand weergeven in: