Havenlodge Melite Houseboat te koop

Verkoophaven Goliath Sneek, Nederland

£116.257GBP
Verkoopprijs €137.500 EUR

Belastingen Niet betaald/uitgesloten

Havenlodge Melite Houseboat
Algemene informatie
Merk/model
Havenlodge Melite Houseboat
Categorie
New boot voor verkoop
Prijs
£116.257 GBP | Verkoopprijs €137.500 EUR
Belasting-/BTW-status
Niet betaald/uitgesloten
Jaar
2022
Lengte - totaal
11,00 meters
Breedte
4,50 meters
Diepgang
0,49 meters
Locatie
Verkoophaven Goliath Sneek, Nederland

Meer info Havenlodge Melite Houseboat

Nederlandse

Mooie Houseboat duurzaam en onderhoudsarm. Met en zonder motor.

Op de foto ziet u een prachtige uitvoering van de Melite met buitenbekleding van Platowood, die wij een paar maanden als demoboot in Sneek hadden liggen maar inmiddels verkocht is.
Op de foto's ziet u deze demo boot maar ook de standaard uitvoering van de Melite en andere uitvoeringen. De prijs begint bij 137.500 exclusief btw. Voor deze prijs heeft u een CE-D gecertificeerde complete vaarbare houseboat geschikt voor eigen gebruik of verhuur.
Het platowood is te kiezen als extra optie. 


De Havenlodge Melita is geheel gebouwd volgens het huidige bouwbesluit (woningen). Deze Havenlodge is gezien de prijs / kwalteit verhouding een prima houseboat voor u als investeerder om te verhuren. Maar ook voor eigen gebruik een plek om heerlijk op te vertoeven voor recreatie of eventueel permanente bewoning. 
De Havenlodge is CE-D goedgekeurd als vaartuig. Duurzaam gebouwd met kunstof kozijnen en met vele extra's mogelijk zoals een dakterras, zonnenpanelen, linnenpakket en volledige interieurpakketten. Te leveren naar eigen wens in andere kleuren binnen en buitenkant. Leefruimte binnen is 3.50 bij 7.32 meter. De prijs is inclusief standaard vaarpakket maar kan nog uitgebreid worden met extra's voor het varen. 
Inmiddels bouwt Havenlodge op uw verzoek verschillende maten houseboats tot wel 15 bij 4,8 meter. Wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op.
 Algemeen
Rompvorm: Kunststof PE drijvers
Besturing: Steering wheel: Yes
Overig:

Volledig gegalvaniseerd stalen frame met stootrand
Onderhoudsvrij kunstof PE drijvers
Geisoleerde onderhoudsarme muren bedekt met kunststof gevelbekleding
Volledig geisoleerde bodem/vloer/wanden
Kunstof dakbekleding.
Composiet vlonderdelen op het voor en achterdek
Kunstof kozijnen met HR++ beglazing van gelaagd getint glas
RVS reling
2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE

 


Accommodatie
Verblijfsruimtes: Woonruimte met keukenblok en grote badkamer. 2 slaapkamers, 1 voor dubbelbed en 1 voor stapelbed.
Hutten: 2
Overig:

Standaarduitvoering heeft verder:
2 persoonshut voor 2 persoons boxspring
2 Persoonshut met ruimte voor 2 persoons stapelbed.
Luxe kombuis met 2-pits fornuis, koelkast, wasbak, afzuigkap, ruime opbergkasten en lade en boiler
Vloerafwerking met Laminaat.
Binnen sfeer verlichting LED
Rookmelder
Koolmonoxidemelder
2x Brandblusser
Sleutelkluisje bij voordeur
Vuilwatertank inclusief pomp 
Schoonwatertank inclusief pomp vuldop en meter 
 


Motor, electra, water
Aantal identieke motoren: 1
Overig:

Standaard is de boot uitgerust met een 15 pk motor 4-takt,25 liter benzine tank, stuurconsole (binnen of buiten) Camara en boegschroef.
Uit te breiden met:
Hekschroef 
Grotere motor 30 PK 
Zonnepanelen met uitgebreid accupakket en omvormer 

 

 


Navigatie en electronica
Overig:

Navigatieverlichting zit in standaard uitvoering


Veiligheid
Overig:

Rookmelder
Roolmonoxidemelder
 


English

Beautiful Houseboat durable and low maintenance. With and without motor.

On the picture you see a beautiful version of the Melite with Platowood, which we had for a few months as a demo boat in Sneek, but now it is sold.
On the pictures you see this demo boat but also the standard version of the Melite and other versions. The price starts at 137.500 excluding VAT. For this price you have a CE-D certified complete houseboat suitable for own use or rental.
The platowood can be chosen as an extra option.
 


The Havenlodge Melita is entirely built according to the current building regulations (homes). This Havenlodge is given the price / quality ratio an excellent houseboat for you as an investor to rent. But also for your own use a place to relax to stay for recreation or possibly permanent residence.
The Havenlodge is CE-D approved as a vessel. Durable built with plastic frames and many extras such as a roof terrace, solar panels, linen package and full interior packages. Can be delivered in different colors inside and outside. Inside living space is 3.50 by 7.32 meters. The price includes standard sailing package but can be extended with extras for sailing.
Meanwhile Havenlodge builds on your request different sizes houseboats up to 15 by 4.8 meters. For more information please feel free to contact us.


 General
Hull shape: Plastic PE floats
Steering system: Steering wheel: Yes
Other:

Fully galvanized steel frame with bumper
Maintenance-free plastic PE floats
Insulated low-maintenance walls covered with plastic cladding
Completely insulated bottom/floor/walls
Plastic roof cladding.
Composite decking on front and back deck
Plastic window frames with HR++ laminated tinted glass
Stainless steel railing2
YEARS FULL WARRANTY


 

 


Accommodation
Saloons: Living area with kitchenette and large bathroom. 2 bedrooms, 1 for double bed and 1 for bunk bed.
Cabins: 2
Other:

Standard equipment further has:
2 persons cabin for 2 persons boxspring
2 persons cabin with space for 2 persons bunk bed.
Luxury galley with 2-burner stove, refrigerator, sink, extractor, spacious storage cupboards and drawer and boiler
Floor finish with laminate.
Inside atmospheric lighting LED
Smoke detector
Carbon monoxide detector
2x fire extinguisher
Key safe at front door
Holding tank including pump
Fresh water tank including pump filler cap and gauge 


Engine, electrics, water
Number of identical engines: 1
Other:

By default, the boat is equipped with a 15 hp engine 4-stroke,25 liter fuel tank, steering console (inside or outside) Camara and bow thruster.
Expandable with:
Stern thruster
Larger engine 30 HP
Solar panels with extensive battery pack and inverter


 

 


Navigation and electronics
Other:

Navigation lights are in standard version


Safety
Other:

Smoke Detector
Carbon Monoxide Detector

 


Deutsch

Schönes Hausboot langlebig und wartungsarm. Mit und ohne Motor.

Auf dem Foto sehen Sie eine schöne Version der Melite mit Platowood-Außenverkleidung, die wir einige Monate lang als Vorführboot in Sneek hatten, die jetzt aber verkauft wurde.
Auf den Fotos sehen Sie dieses Demo-Boot, aber auch die Standardversion des Melite und andere Versionen. Der Preis beginnt bei 137.500 ohne MwSt. Für diesen Preis erhalten Sie ein CE-D-zertifiziertes komplettes Hausboot für den Eigengebrauch oder zur Vermietung.
Das Platowood kann als zusätzliche Option gewählt werden.
 


Die Havenlodge Melita ist komplett nach den aktuellen Bauvorschriften (Häuser) gebaut. Diese Havenlodge ist angesichts des Preis-/Leistungsverhältnisses ein hervorragendes Hausboot für Sie als Investor zur Vermietung. Aber auch für die eigene Nutzung als Erholungsort oder möglicherweise als ständiger Wohnsitz.
Die Havenlodge ist als Boot CE-D-zugelassen, robust gebaut mit Kunststoffrahmen und mit vielen Extras wie Dachterrasse, Sonnenkollektoren, Wäschepaket und kompletten Innenausstattungspaketen erhältlich. Kann in verschiedenen Farben innen und außen geliefert werden. Die Wohnfläche im Inneren beträgt 3,50 mal 7,32 Meter. Der Preis beinhaltet das Standard-Segelpaket, kann aber mit Extras zum Segeln erweitert werden.
Inzwischen baut Havenlodge auf Anfrage Hausboote in verschiedenen Größen bis zu 15 mal 4,8 Metern. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden.


 Allgemein
Rumpfform: Kunststoff PE Schwimmer
Steueranlage: Lenkrad: Ja
Sonstiges:

Vollständig verzinkter Stahlrahmen mit Stoßstange
Wartungsfreie PE-Schwimmer aus Kunststoff
Isolierte, wartungsarme Wände mit Kunststoffverkleidung
Vollständig isolierter Boden/Wände
Dachverkleidung aus Kunststoff.
Kompositbelag auf der vorderen und hinteren Terrasse
Kunststofffensterrahmen mit getöntem HR++-Verbundglas
Geländer aus Edelstahl2
JAHRE VOLLSTÄNDIGE GARANTIE


 

 


Innenausstattung
Aufenthaltsräume: Wohnzimmer mit Kochnische und großem Bad. 2 Schlafzimmer, 1 mit Doppelbett und 1 mit Etagenbett.
Kabinen: 2
Sonstiges:

Zur Serienausstattung gehören außerdem:
2 Personen Kabine für 2 Personen Boxspring
2-Personen-Kabine mit Platz für ein Etagenbett für 2 Personen.
Luxuriöse Kombüse mit 2-Flammen-Herd, Kühlschrank, Spüle, Dunstabzugshaube, geräumigen Stauschränken und Schublade sowie Boiler
Bodenbelag mit Laminat.
Stimmungsvolle Innenbeleuchtung LED
Rauchmelder
Kohlenmonoxid-Detektor
2x Feuerlöscher
Schlüsseltresor an der Eingangstür
Fäkalientank einschließlich Pumpe
Frischwassertank einschließlich Pumpentankdeckel und Messgerät 


Motor, Elektrik, Wasser
Anzahl der Motoren: 1
Sonstiges:

Standardmäßig ist das Boot mit einem 15 PS 4-Takt-Motor, 25 Liter Kraftstofftank, Steuerkonsole (innen oder außen) Camara und Bugstrahlruder ausgestattet.
Erweiterbar mit:
Heckstrahlruder
Größerer Motor 30 PS
Solarmodule mit umfangreichem Batteriesatz und Wechselrichter


 

 


Nautische Instrumente
Sonstiges:

Navigationslichter sind in der Standardausführung


Sicherheit
Sonstiges:

Rauchmelder
Kohlenmonoxid-Detektor

 


Français

Magnifique bateau fluvial durable et nécessitant peu d'entretien. Avec et sans moteur.

Sur la photo, vous voyez une belle version du Melite avec un revêtement extérieur en Platowood, que nous avons eu pendant quelques mois comme bateau de démonstration à Sneek, mais qui a maintenant été vendu.
Sur les photos, vous pouvez voir ce bateau de démonstration mais aussi la version standard du Melite et d'autres versions. Le prix commence à 137.500 hors TVA. Pour ce prix, vous disposez d'une péniche complète certifiée CE-D pouvant être utilisée ou louée.
Le bois de platane peut être choisi en option supplémentaire.
 


Le Havenlodge Melita est entièrement construit selon les règles de construction actuelles (maisons). Ce Havenlodge est, compte tenu du rapport qualité/prix, une excellente péniche que vous pouvez louer en tant qu'investisseur. Mais aussi pour votre propre usage, un lieu de séjour pour les loisirs ou éventuellement une résidence permanente.
Le Havenlodge est approuvé CE-D en tant que navire, construit de manière durable avec des cadres en plastique et avec de nombreux extras disponibles tels qu'un toit-terrasse, des panneaux solaires, un ensemble de linge de maison et des ensembles intérieurs complets. Peut être livré en différentes couleurs à l'intérieur et à l'extérieur. L'espace intérieur est de 3,50 mètres sur 7,32 mètres. Le prix comprend le forfait voile standard mais peut être complété par des extras pour la voile.
Entre-temps, Havenlodge construit des bateaux-maisons de différentes tailles, jusqu'à 15 mètres sur 4,8 mètres, à votre demande. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.


 Général
Forme: Flotteurs PE en plastique
Système de barre: Volant : Oui
Autre:

Cadre en acier entièrement galvanisé avec pare-chocs
Flotteurs en plastique PE sans entretien
Murs isolés nécessitant peu d'entretien et recouverts d'un revêtement en plastique.
Plancher/murs complètement isolés
Revêtement de toit en plastique.
Terrasse en composite à l'avant et à l'arrière
Cadres de fenêtres en plastique avec verre teinté feuilleté HR++.
Garde-corps en acier inoxydable2
ANS DE GARANTIE COMPLÈTE


 

 


Aménagement
Séjour: Salle de séjour avec kitchenette et grande salle de bains. 2 chambres, 1 pour un lit double et 1 pour un lit superposé.
Cabines: 2
Autre:

L'équipement standard comprend également :
Cabine pour 2 personnes pour 2 personnes boxspring
Cabine pour 2 personnes avec espace pour un lit superposé pour 2 personnes.
Cuisine de luxe avec cuisinière à 2 feux, réfrigérateur, évier, hotte aspirante, grands placards de rangement et tiroir et chaudière.
Finition du plancher en stratifié.
Éclairage d'ambiance intérieur LED
Détecteur de fumée
Détecteur de monoxyde de carbone
2x extincteur
Coffre à clés à la porte d'entrée
Réservoir de stockage avec pompe
Réservoir d'eau douce avec pompe, bouchon de remplissage et compteur. 


Moteur, électricité, eau
Numéro de moteur: 1
Autre:

En standard, le bateau est équipé d'un moteur 15 cv 4 temps, d'un réservoir de carburant de 25 litres, d'une console de pilotage (intérieure ou extérieure) Camara et d'un propulseur d'étrave.
Extensible avec :
Propulseur de poupe
Moteur plus puissant de 30 CV
Panneaux solaires avec batterie complète et onduleur


 

 


Navigation et électronique
Autre:

Les feux de navigation sont en version standard


Sécurité
Autre:

Détecteur de fumée
Détecteur de monoxyde de carbone

 


Lees meer

Aandrijving
Brandstof
N/A
Deze Havenlodge Melite Houseboat is 1310 keer bekeken
Makelaar/dealer Informatie

Scheepsmakelaardig Goliath

Scheepsmakelaardij Goliath Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
NL-8606 KB
Netherlands
Geef alstublieft aan dat u deze boot op TheYachtMarket hebt gezien.
XXXX XXX XXX

Hartelijk dank

Uw bericht is verzonden.

Verzoek meer foto's

E-mail naar een vriend

Dank u, uw bericht is verstuurd

Waarom zou u niet uw interesse in deze gelijksoortige boten registreren?

We sturen de volgende gegevens naar de verkopers van de geselecteerde boten: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien gegeven), uw land en in welke boot/boten u geïnteresseerd bent.

Eenheden of maten wijzigen

Voor deze functie moeten de cookies in uw bladerprogramma ingeschakeld zijn.

Prijs weergeven in:
Lengte, breedte en diepgang weergeven in:
Verplaatsing of gewicht weergeven in:
Capaciteit of volume weergeven in:
Snelheid weergeven in:
Afstand weergeven in: