Barkas 1100

Nederland

£67.421GBP
Verkoopprijs €79.000 EUR

Belastingen Betaald / inclusief

Barkas 1100
Algemene informatie
Merk/model
Barkas 1100
Categorie
Used boot voor verkoop (VERKOCHT)
Prijs
£67.421 GBP | Verkoopprijs €79.000 EUR
Belasting-/BTW-status
Betaald / inclusief
Jaar
1997
Lengte - totaal
11,00 meters
Breedte
3,62 meters
Diepgang
0,85 meters
Locatie
Nederland

Meer info Barkas 1100

Nederlandse

Deze Barkas is in 2020, zowel onder als boven de waterlijn voorzien van nieuwe coating en lakwerk.

Het casco van deze Barkas verkeert in zeer goede staat. Het jacht is in 2020 geheel opnieuw gelakt in Epifanes - Polyurethaan lak, waabij opbouw eerst gestraald is. Bij technische inspectie, met vlakdiktemeting uitgevoerd in juli 2020 is gebleken dat de romp (met 5mm dikte) onder water eigenlijk geen afname in staaldikte vertoonde. Het complete technische inspectierapport met alle bevindingen is ter inzage beschikbaar. Algemeen
Rompvorm: Romp in 2020 opnieuw gelakt met Epifanes Poly-urephane
Ramen: Gehard glas in aluminium raamprofielen
Overig:
 • Het jacht is in 2020 opnieuw geschilderd.
 • Opbouw is gestraald alvorens nieuwe coating is aangebracht.
 • Uit een diktemeting is gebeleken, dat de romp en het onderwaterschip eigenlijk geen afname in staaldikte heeft (5 mm.).
 • Het jacht bediend over een motorbediening in de kuip, met afstandbediening op het roer en boegschroef.

Ten einde een technisch duidelijk beeld van het jacht te kunnen geven, heeft de verkoper een expertise-rapport beschikbaar van zomer 2020. Tevens is er de beschikking over een taxatierapport. 


Accommodatie
Materiaal, kleuren: Kussen stoelen: rood
Motor, electra, water
Brandstoftank aantal: 1x stalen hoofdtank van 650 liter, 1x kunststof van 220 liter en dagtank van 20 liter.
Voortstuwing: Vetgesmeerde, RVS schroefas met stuwdruklager en 4-blads schroef
Warm water: Warm water via geiser
Watertank & materiaal: 2x kunststof tank
Overig:
 • Schroefaslager vervangen in zomer van 2020

Uitrusting
Buitenkussens: Kleur: wit
Zeerailing: RVS zeerailing
Davits: 2x RVS
Veiligheid
Gasbun met afvoer: Advies aanpassen aan huidige normen
Overig:

 

 

* Voorlopige specificatie onder voorbehoud instemming verkoper


English

This Barkas is in 2020, both below and above the waterline with new coating and paintwork.

The hull of this Barkas is in very good condition. The yacht is in 2020 completely repainted in Epifanes - Polyurethane paint. A technical inspection, with thickness measurements carried out in July 2020, showed that the hull (with a thickness of 5mm) under water actually showed no decrease in steel thickness. The complete technical inspection report with all findings is available for inspection.General
Hull shape: Hull repainted in 2020 with Epifanes Poly-urephane
Windows: Toughened glass in aluminium window profiles
Other:
 • The yacht has been repainted in 2020.

To be able to give a technically clear picture of the yacht, the seller has an expertise report available from summer 2020. There is also a valuation report.


Accommodation
Material, colours: Cushion chairs: red
Engine, electrics, water
Fuel tanks: 1x 650-litre steel main tank, 1x 220-litre plastic main tank and 20-litre day tank
Propulsion: Grease-lubricated, stainless steel propeller shaft with thrust bearing and 4-blade propeller
Hot water: Hot water via geyser
Water tank & material: 2x plastic tank
Other:
 • Shaft bearing replaced in summer 2020

Equipment
Outdoor cushions: Colour: white
Sea rails, pushpit, pullpit: Stainless steel sea railing
Davits: 2x stainless steel
Safety
Gas bottle locker with drain: Adapting advice to current standards
Other:

* Provisional specification subject to seller's agreement


Deutsch

Diese Barkas befindet sich im Jahr 2020 sowohl unterhalb als auch oberhalb der Wasserlinie mit neuer Beschichtung und Lackierung.

Der Rumpf dieser Barkas ist in sehr gutem Zustand. Die Yacht wird im Jahr 2020 komplett mit Epifanes - Polyurethan-Lackierung - neu lackiert. Eine technische Inspektion mit Dickenmessungen, die im Juli 2020 durchgeführt wurde, zeigte, dass der Rumpf (mit einer Dicke von 5 mm) unter Wasser tatsächlich keine Abnahme der Stahldicke zeigte. Der vollständige technische Inspektionsbericht mit allen Ergebnissen steht zur Einsichtnahme zur Verfügung.Allgemein
Rumpfform: Rumpf im Jahr 2020 mit Epifanes Polyurephan überstrichen
Fenster: Gehärtetes Glas in Aluminium-Fensterprofilen
Sonstiges:
  Die Yacht wird im Jahr 2020 neu lackiert werden.
Um ein technisch klares Bild der Yacht geben zu können, steht dem Verkäufer ein Gutachten ab Sommer 2020 zur Verfügung. es gibt auch ein Wertgutachten.
Innenausstattung
Material, Farben: Kissenstühle: rot
Motor, Elektrik, Wasser
Kraftstofftank: 1x 650-Liter-Haupttank aus Stahl, 1x 220-Liter-Haupttank aus Kunststoff und 20-Liter-Tagestank
Antrieb: Fettgeschmierte Propellerwelle aus Edelstahl mit Drucklager und 4-Blatt-Propeller
Warmwasser: Warmwasser über Geysir
Wassertank: 2x Kunststofftank
Sonstiges:
 • Wellenlager im Sommer 2020 ersetzt

Zubehören
Außenkissen: Farbe: weiß
Seereling: Seereling aus Edelstahl
Davits, Kran: 2x Edelstahl
Sicherheit
Gasflaschenlager: Anpassung der Beratung an aktuelle Standards
Sonstiges:

* Vorläufige Spezifikation vorbehaltlich der Zustimmung des Verkäufers


Français

Ce Barkas est en 2020, à la fois sous et au-dessus de la ligne de flottaison avec un nouveau revêtement et une nouvelle peinture.

La coque de ce Barkas est en très bon état. Le yacht est en 2020 complètement repeint en Epifanes - peinture polyuréthane. Une inspection technique, avec des mesures d'épaisseur effectuées en juillet 2020, a montré que la coque (d'une épaisseur de 5 mm) sous l'eau ne présentait en fait aucune diminution de l'épaisseur de l'acier. Le rapport complet de l'inspection technique avec toutes les conclusions est disponible pour inspection.Général
Forme: Coque repeinte en 2020 avec des épifanes Poly-uréphane
Vitres: Verre trempé dans les profilés de fenêtres en aluminium
Autre:
 • Le yacht sera repeint en 2020.

Pour pouvoir donner une image techniquement claire du yacht, le vendeur dispose d'un rapport d'expertise à partir de l'été 2020. il existe également un rapport d'évaluation.


Aménagement
Matériau, couleurs: Chaises à coussins : rouge
Moteur, électricité, eau
Réservoir de carburant: 1 réservoir principal en acier de 650 litres, 1 réservoir principal en plastique de 220 litres et un réservoir journalier de 20 litres
Transmission: Arbre d'hélice en acier inoxydable lubrifié à la graisse, avec palier de butée et hélice à 4 pales
Eau chaude: Eau chaude via un geyser
Réservoir d'eau: 2x réservoir en plastique
Autre:
 • Roulement d'arbre remplacé à l'été 2020

Equipement
Coussins extérieur: Couleur : blanc
Garde-corps, siège de proue: Rampe d'escalier en acier inoxydable
Bossoir, grue: 2x acier inoxydable
Sécurité
Bonbonnes de gaz: Adapter les conseils aux normes actuelles
Autre:

* Spécification provisoire sous réserve de l'accord du vendeur


Lees meer

Deze Barkas 1100 is 564 keer bekeken
Makelaar/dealer Informatie

Jachtmakelaardij Kappers

Sluispad Noord 1
Willemstad
4797 SN
Netherlands
Geef alstublieft aan dat u deze boot op TheYachtMarket hebt gezien.
XXXX XXX XXX

Hartelijk dank

Uw bericht is verzonden.

Verzoek meer foto's

E-mail naar een vriend

Dank u, uw bericht is verstuurd

Waarom zou u niet uw interesse in deze gelijksoortige boten registreren?

We sturen de volgende gegevens naar de verkopers van de geselecteerde boten: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien gegeven), uw land en in welke boot/boten u geïnteresseerd bent.

Eenheden of maten wijzigen

Voor deze functie moeten de cookies in uw bladerprogramma ingeschakeld zijn.

Prijs weergeven in:
Lengte, breedte en diepgang weergeven in:
Verplaatsing of gewicht weergeven in:
Capaciteit of volume weergeven in:
Snelheid weergeven in:
Afstand weergeven in: