Zeeschouw 910 te koop

Sneek, Nederland

£29.357GBP
Verkoopprijs €34.500 EUR

Belastingen Betaald / inclusief

Zeeschouw 910
Algemene informatie
Merk/model
Zeeschouw 910
Categorie
Used boot voor verkoop
Prijs
£29.357 GBP | Verkoopprijs €34.500 EUR
Belasting-/BTW-status
Betaald / inclusief
Naam van boot
Olim
Jaar
1970
Lengte - totaal
9,10 meters
Breedte
3,30 meters
Diepgang
0,70 meters
Locatie
Sneek, Nederland

Meer info Zeeschouw 910

Nederlandse

Mooie grote van de Meulen Zeeschouw. Compleet en met motor uit 2004.

Mooie grote van de Meulen Zeeschouw. De grootste zeeschouw door Joh. van der Meulen in 1970 gebouwd. Compleet en met  motor uit 2004. Schip ligt altijd in schiphuis en verkeert in een goede staat. Een ideaal familieschip voor vele wateren, ook om droog te vallen. Recente zeilen.  Info en bezichtiging: 0031-6-103 59 729.Algemeen
Rompvorm: Platbodem
Ramen: Gehard glas in messing lijst.
Ballast: Lood
Doorvaarthoogte normaal: Kruiphoogte is met gestreken mast.
Accommodatie
Verblijfsruimtes: Ruime kajuit en kuip voor 8 personen. Kuipbanklengte: 220 cm.
Slaapplaatsen: Vast: In vooronder BB: 210 x 120. SB: 210 x 65. Flexibel:In kajuit: 200 x 120. en 190 x 70 cm.
Stahoogte: Bij kombuis: 172 cm. Doorgang naar vooronder: 165 cm.Vooronder: 140cm.. Toilet 165 cm.
Motor, electra, water
Voortstuwing: Schroef: 16x14
Watersysteem: elektrisch
Watertank & materiaal: 2 x 50 l.
Tuigage
Lieren: 2X.
Strijkinstallatie: Contragewicht op mast. Door één man te bedienen.
Genua: Bruin clippercanvas 2003 14.8m2
Genua reefsysteem: Bindrif
Kluiver: Katoen 25 jr. 7 m2

English

Pretty big of the Meulen Zeeschouw. Complete and with engine from 2004.

Pretty big of the Meulen Zeeschouw. The largest sea view built by Joh. van der Meulen in 1970. Complete and with engine from 2004. Ship is always in ship house and in a good condition. An ideal family ship for many waters also to fall dry. Recent sails. Info and visit: 0031-6-103 59 729.General
Hull shape: Flatbottom
Windows: Toughened glass in brass frame.
Ballast: Lead
Vertical clearance: Creep height is with lowered mast.
Accommodation
Saloons: Spacious cabin and cockpit for 8 people. Cockpit bench length: 220 cm.
Berths: In front BB: 210 x 120. SB: 210 x 65. In cabin: 200 x 120. and 190 x 70 cm.
Headroom: At galley: 172 cm. Passage to the front: 165 cm. Front: 140 cm. Toilet 165 cm.
Engine, electrics, water
Propulsion: Screw: 16x14
Water system: electric
Water tank & material: 2 x 50 l.
Rig and sails
Winches: 2X.
Sail lowering system: Counterweight on mast. By operating one man.
Genoa: Brown clippercanvas 2003 14.8m2
Genoa reefing system: Binding Reef
Flying jib: Cotton 25 yr. 7 m2

Deutsch

Ziemlich groß von der Meulen Zeeschouw. Komplett und mit Motor aus 2004.

Ziemlich groß von der Meulen Zeeschouw. Der größte Meerblick, 1970 von Joh. van der Meulen erbaut. Komplett und mit Motor aus 2004. Das Schiff ist immer im Schiffshaus und in einem guten Zustand. Ein ideales Familienschiff für viele Gewässer auch zum Trockenfallen. Jüngste Segel. Info und Besuch: 0031-6-103 59 729.Allgemein
Rumpfform: Flachboden
Fenster: Gehärtetes Glas in Messingrahmen.
Ballast (kg): Leitung
Durchfahrthöhe (m): Die Kriechhöhe ist bei abgesenktem Mast.
Innenausstattung
Aufenthaltsräume: Geräumige Kabine und Cockpit für 8 Personen. Länge der Cockpit-Bank: 220 cm.
Anzahl Kojen: Vorne BB: 210 x 120. SB: 210 x 65. In der Kabine: 200 x 120 und 190 x 70 cm.
Stehhöhe: In der Kombüse: 172 cm. Durchgang nach vorne: 165 cm. Vorderseite: 140 cm. Toilette 165 cm.
Motor, Elektrik, Wasser
Antrieb: Schraube: 16x14
Wasserdruckanlage: elektrisch
Wassertank: 2 x 50 l.
Besegelung & Rigg
Winden: 2X.
Mastlegevoreinrichtung: Gegengewicht am Mast. Indem man einen Mann operiert.
Genua: Braune Klipperkleinleinwand 2003 14,8m2
Genua-Reffanlage: Bindendes Riff
Klüver: Baumwolle 25 J. 7 m2

Français

Plutôt grand du Meulen Zeeschouw. Complet et avec moteur à partir de 2004.

Plutôt grand du Meulen Zeeschouw. La plus grande vue sur la mer construite par Joh. van der Meulen en 1970. Complet et avec moteur à partir de 2004. Le navire est toujours en bon état. Un bateau familial idéal pour de nombreuses eaux qui tombent également à sec. Voiles récentes. Info et visite : 0031-6-103 59 729.Général
Forme: Fond plat
Vitres: Verre trempé dans un cadre en laiton.
Lest: Plomb
Tirant d'air: La hauteur de repli est avec le mât abaissé.
Aménagement
Séjour: Cabine et cockpit spacieux pour 8 personnes. Longueur de la banquette de cockpit : 220 cm.
Couchette: Devant BB : 210 x 120. SB : 210 x 65. En cabine : 200 x 120. et 190 x 70 cm.
Hauteur sous barreaux: A la cuisine : 172 cm. Passage à l'avant : 165 cm. à l'avant : 140 cm. Toilettes 165 cm.
Moteur, électricité, eau
Transmission: Vis : 16x14
Système de pression d'eau: électrique
Réservoir d'eau: 2 x 50 l.
Gréement et voiles
Winches: 2X.
Installation d'abaissement: Contrepoids sur le mât. En opérant un seul homme.
Génois: Toile de presse brune 2003 14,8m2
Système d'arisage du génois: Récif de liaison
Artimon: Coton 25 ans 7 m2

Lees meer

Deze Zeeschouw 910 is 629 keer bekeken
Makelaar/dealer Informatie

Scheepsmakelaardig Goliath

Scheepsmakelaardij Goliath Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
NL-8606 KB
Netherlands
Geef alstublieft aan dat u deze boot op TheYachtMarket hebt gezien.
XXXX XXX XXX

Hartelijk dank

Uw bericht is verzonden.

Verzoek meer foto's

E-mail naar een vriend

Dank u, uw bericht is verstuurd

Waarom zou u niet uw interesse in deze gelijksoortige boten registreren?

We sturen de volgende gegevens naar de verkopers van de geselecteerde boten: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien gegeven), uw land en in welke boot/boten u geïnteresseerd bent.

Eenheden of maten wijzigen

Voor deze functie moeten de cookies in uw bladerprogramma ingeschakeld zijn.

Prijs weergeven in:
Lengte, breedte en diepgang weergeven in:
Verplaatsing of gewicht weergeven in:
Capaciteit of volume weergeven in:
Snelheid weergeven in:
Afstand weergeven in: