Sejlkutter for sale

£92,088GBP
Listed price kr795,000 DKK

Sejlkutter
General information
Make/model
Sejlkutter
Category
Sail boat for sale
Price
£92,088 GBP | Listed price kr795,000 DKK
Year
1972
Length overall
14.55 metres
Beam
4.84 metres
Draft
2.00 metres

About this Sejlkutter

English

The sail cutter Nobby

The crab cutter Rike II was built in 1970-71 at the German shipyard Ibsen-Werft, but never got into commercial use. Instead, the cutter was used as a pleasure craft under the name Nobby by the then owner and his family in Flensburg. PRESS DESCRIPTION FOR FURTHER INFO.

In the period 2000-2003, the cutter was completely rebuilt and renovated at C.J. Skibs- & Bådebyggeri ApS in Egernsund. The whole deck, incl. railing, scanning deck, supports, bollards, stairs, wheelhouse, berths, galley, toilet and bathing facilities, etc. - all accommodation was newly made / - established, involving a high degree of comfort and use value.

In 2007, the cutter was bought by a Danish shipping company, Partrederiet Nobby (P / R Nobby), and has since been based in Sønderborg, where it is used as a pleasure craft and occasional rental for special customers.

Furnishings and facilities

Under deck, the cutter offers a large saloon with an integrated and well-equipped galley. These include a fridge with freezer, a gas stove with 4 hotplates and a baking oven, sink with hot / cold water and built-in cupboards. In port side is a double berth and even more storage space. In addition, there is a smaller dining area. From the saloon there is direct access to the front hatch, which however also has its own entrance from the deck. Lukafet currently contains a double berth and a single berth, but the intention is to expand with additional bed capacity.

Above deck there are, in addition to the outdoor areas, both wheelhouse and bathroom. In the wheelhouse is a U-shaped sofa with a large table, from which there is a view of the water from all seats, and of course the bridge, from which the ship is navigated / steered. In the bathroom, located at the aft end of the wheelhouse with access from the deck, there is a shower, sink and toilet. To the starboard side is also down the hallway to the engine room.

All the ship's compartments are heated by radiators connected to a central oil boiler, which can also provide hot water if the hot water tank is not connected, e.g. while sailing.

Both above and below deck there is a flat screen TV with built-in DVD, connected to DVB-T antenna. The TVs also support the connection of e.g. PC, Playstation and the like. In addition, both WIFI (wireless) and wired Internet are on board.

Despite the ship's immediate large size, which provides the high degree of comfort, it is easy to navigate, as it is equipped with all aids and not least a powerful bow thruster.

Construction

􏰀? Type􏰀?? Constructio􏰀

?? Materia􏰀s

?? 􏰀OA

?? W􏰀dth

?? 􏰀raft

?? Gross / net t􏰀nnage

?? Rig

􏰀l Sail

?? Engine

Sail cutter

Wood, oak on oak

14.55 meters in waterline / deck (measurement certificate), 19.80 meters incl. bow spear 4.84 meters (measuring letter)

2.0 meters (measuring certificate)

25.6 / 7.6

Pointed rig, original fork rig, in Douglas fir (from 2002)

70 m2 mainsail, 50 m2 splitter, 20 m2 jib (Lee Sails from 2004)

6-cyl. 220 hp Scania / Man turbo diesel, fixed axle, 3-blade propeller

Danske

Sejlkutteren Nobby

Krabbekutteren Rike II blev i 1970-71 bygget på det tyske værft Ibsen- Werft, men nåede aldrig at komme i erhvervsmæssig brug. I stedet blev kutteren taget i brug som lystfartøj under navnet Nobby af den daværende ejer og dennes familie i Flensborg. Tryk på beskrivelse for vider info.

I perioden 2000-2003 blev kutteren totalt ombygget og renoveret hos C.J. Skibs-& Bådebyggeri ApS in Egern- sund. Hele dækket, inkl. ræling, scan- dæk, støtter, pulleter, trapper, styr- hus, køjer, kabys, toilet- og badefacili- teter mv. - alt aptering blev nylavet/- etableret, indebærende en høj grad af komfort og brugsværdi.

I 2007 blev kutteren købt af et dansk rederi, Partrederiet Nobby (P/R Nobby), og har siden da haft hjemsted i Sønderborg, hvor den benyttes som lystfartøj og lejlighedsvis udlejning til særlige kunder.

Indretning og faciliteter

Under dæk byder kutteren på en stor salon med en integreret og veludstyret kabys. Dertil hører køleskab med frys, gaskomfur med 4 kogeplader samt bageovn, vask med varmt/koldt vand og indbygningsskabe. I bagbordsside er en dobbeltkøje og endnu flere opbevaringsrum. Desuden forefindes et mindre spisehjørne. Fra salonen er der direkte adgang til det forreste lukaf, der dog også har egen indgang fra dækket. Lukafet indeholder pt. en dobbeltkøje og en enkeltkøje, men det er hensigten at udbygge med yderligere sengekapacitet.

Over dæk forefindes, udover de udendørs arealer, både styrhus og badeværelse. I styrehuset er en U-sofa med et stort bord, hvorfra der er udsigt ud over vandet fra alle pladser, samt naturlig- vis broen, hvorfra skibet navigeres/styres. I badeværelset, der ligger i agterenden af styrhuset med adgang fra dækket, forefindes brus, håndvask og toilet. Til styrbords side er desuden ned gang til maskinrummet.

Alle skibets rum opvarmes af radiatorer tilsluttet centralt oliefyr, der desuden kan sørge for varmt vand, hvis ikke varmtvandsbeholderen er tilkoblet, f.eks. under sejlads.

Både over og under dæk forefindes fladskærms-TV med indbygget DVD, tilsluttet DVB-T an- tenne. TV’ene understøtter desuden tilslutning af f.eks. PC, Playstation og lign. Herudover haves både WIFI (trådløst) og kablet Internet ombord.

Trods skibets umiddelbare store størrelse, der giver den høje grad af komfort, er det let at navigere, da det er udstyret med alle hjælpemidler og ikke mindst en kraftigt bovpropel.

Konstruktion

􏰀? Type􏰀?? Konstruktio􏰀

?? Materia􏰀e

?? 􏰀OA

?? Br􏰀dde

?? Dy􏰀gang

?? Brutto-/nettot􏰀nnage􏰀?? Rig􏰀?? Sejl

?? Motor

Sejlkutter

Kravelbygget, spidægattetåTræ, eg på eg

14,55 meter i vændliåie/dæk (målebrev), 19,80 meter inkl. bovspyd 4,8å meter (målebrev)

2,å meter (målebrev)

25,6 / 7,6

Spidsrigget, opr. gaffelrig, i douglasgran (fra 2002)

70 m2 storsejl, 50 m2 klyver, 20 m2 fok (Lee Sails fra 2004)

6-cyl. 220 hk Scania/Man turbo diesel, fast aksel, 3-bladet propel

Deutsch

The sail cutter Nobby

The crab cutter Rike II was built in 1970-71 at the German shipyard Ibsen-Werft, but never got into commercial use. Instead, the cutter was used as a pleasure craft under the name Nobby by the then owner and his family in Flensburg. Press description for further info.

In the period 2000-2003, the cutter was completely rebuilt and renovated at C.J. Skibs- & Dådebyggeri ApS in Egern- sund. The whole deck, incl. railing, scanning deck, supports, bollards, stairs, wheelhouse, berths, galley, toilet and bathing facilities, etc. - all accommodation was newly made / - established, involving a high degree of comfort and use value.

In 2007, the cutter was bought by a Danish shipping company, Partrederiet Nobby (P / R Nobby), and has since been based in Sønderborg, where it is used as a pleasure craft and occasional rental for special customers.

Furnishings and facilities

Under deck, the cutter offers a large saloon with an integrated and well-equipped galley. These include a fridge with freezer, a gas stove with 4 hotplates and a baking oven, sink with hot / cold water and built-in cupboards. In port side is a double berth and even more storage space. In addition, there is a smaller dining area. From the saloon there is direct access to the front hatch, which however also has its own entrance from the deck. Lukafet currently contains a double berth and a single berth, but the intention is to expand with additional bed capacity.

Above deck there are, in addition to the outdoor areas, both wheelhouse and bathroom. In the wheelhouse is a U-shaped sofa with a large table, from which there is a view of the water from all seats, and of course the bridge, from which the ship is navigated / steered. In the bathroom, located at the aft end of the wheelhouse with access from the deck, there is a shower, sink and toilet. To the starboard side is also down the hallway to the engine room.

All the ship's compartments are heated by radiators connected to a central oil boiler, which can also provide hot water if the hot water tank is not connected, e.g. while sailing.

Both above and below deck there is a flat screen TV with built-in DVD, connected to DVB-T antenna. The TVs also support the connection of e.g. PC, Playstation and the like. In addition, both WIFI (wireless) and wired Internet are on board.

Despite the ship's immediate large size, which provides the high degree of comfort, it is easy to navigate, as it is equipped with all aids and not least a powerful bow thruster.

Construction

􏰀? Type􏰀?? Constructio􏰀

?? Materia􏰀s

?? 􏰀OA

?? W􏰀dth

?? 􏰀raft

?? Gross / net t􏰀nnage

?? Rig

􏰀l Sail

?? Engine

Sail cutter

Kravelbygget, spidsgattet

Wood, oak on oak

14.55 meters in waterline / deck (measurement certificate), 19.80 meters incl. bow spear 4.84 meters (measuring letter)

2.0 meters (measuring certificate)

25.6 / 7.6

Pointed rig, original fork rig, in Douglas fir (from 2002)

70 m2 mainsail, 50 m2 splitter, 20 m2 jib (Lee Sails from 2004)

6-cyl. 220 hp Scania / Man turbo diesel, fixed axle, 3-blade propeller

Read more

Propulsion
Fuel
Diesel
This Sejlkutter has been viewed 31 times
Broker/Dealer Information

YachtBroker

frederiksø 3A
Svendborg
5700
Denmark
Please mention that you saw this boat on TheYachtMarket.
XXXX XXX XXX

Thank you

Your message has been sent.

Ask for more photos

Email to a friend

Report this boat

Thank you, your message has been sent

Why not register your interest in these similar boats?

We will send the following details to the sellers of the selected boats: Your name, email address, phone number (if provided). your country and which boat(s) you are interested in.

Request More Information

Change units of measure

This feature requires cookies to be enabled on your browser.

Show price in:
Show lengths, beam and draft in:
Show displacement or weight in:
Show capacity or volume in:
Show speed in:
Show distance in: