Nauticat 52 SOLGT/SOLD for sale

£184,323GBP
Listed price kr1,595,000 DKK

Nauticat 52 SOLGT/SOLD
General information
Make/model
Nauticat 52 SOLGT/SOLD
Category
Sail boat for sale
Price
£184,323 GBP | Listed price kr1,595,000 DKK
Year
1983
Length overall
15.85 metres
Beam
4.67 metres
Draft
2.40 metres

About this Nauticat 52 SOLGT/SOLD

English

Nauticat 52 year 1983 in incredibly good condition and updated condition, fully equipped for long-distance sailing or accommodation. The boat's absolute top feature is the aft cabin. It is simply a cabin that is more reminiscent of a hotel suite than a ship's cabin. It contains a large double bed, which of course is full standing height throughout the cabin. In addition, there is a card table / office table, a spacious toilet room with shower and then there is a wealth of beautifully processed cabinets and drawers where you can store clothes, towels, books and other necessities. Again, it is quite unique that this "owners cabin" is favored by the daylight that is allowed to shine in. This is possible because windows are placed all the way around the cabin in the aft elevated part of the freeboard and the transom.

Pilothouse with super light and spacious deck lounge furnished large sofa group and from the table in the salon there is a good view of the entire harbor. One is still a level higher up than in traditional boats. The boat has steering wheel control in the saloon and a complete control and instrument panel. From the salon one moves one level down to the pantry, with plenty of cupboards, shelves and a fridge. Further on, another toilet room on the SB side opposite the toilet room, there is a cabin with two bunks and closet space. In the ship's fore cabin there is a good double berth as well as an extra berth and plenty of storage space.

I see the Nauticat 52 as a well-sailing motor sailor who, unlike the "clean" sailboats, is so comfortable that you would not hesitate to live in it for months or use it as a houseboat.

On the whole, the finish is world-class, even on the top of the search rail there is teak wood. The boat is easy to step on board as the anchor sits under a smaller step board where the pulpit attaches. Thoroughness and finish are known to Finnish boat builders.

Equipment:

Nauticat 52 Blaze Away Equipment List January 2021

Length: 52 feet - 15.85 meters

Width: 4.67 meters

Draft: 2.40 meters

Weight: 25 Ton

Hull: Sparkman & Stephens

Bottom painted July 2020

Link to ship register: http://skibsregister.dma.dk/Main.asp?CSR=8124100&SID=4095853&VID=25552&A=1&D=1

A: Outdoors

Sail wardrobe:

Roller mainsail (Furlin) in mast, off shore Elvstrøm in very good quality. Almost not used

Rolling mezzanine (Furlin) in mast, off shore Elvstrøm in very good quality, almost not used.

Roller baby stay with 2 sails, off shore Elvstrøm in very good quality, almost not used

Roller genoa (Furlex) on hydraulics, off shore Elvstrøm in very good quality, almost not used

Large pillar, off shore Elvstrøm, never used

Hydraulic Anchor winch

2 X 65 Lewmar electric game

2 X 55 Lewmar games

1 X 40 Lewmar games

2 x 44 Lewmar winch for mainsail

2 x Lewmar winch mounted on mainmast

1x Lewmar winch mounted on mezzanine mast

New rig installed around 2001 - Rarely - rigged for off shore. 2 x Radar mounted on mezzanine mast.

Life raft for 16 people, not checked

Davits Simpson

B: Engine compartment

Engine: Ford 2725E from 1983 - completely restored in 2000 and since maintained, HK 130

Generator, 10 KW

Oil boiler with waterborne radiators, 9 KW, oil boiler is connected to resp. generator and inverter

Inverter, 1500 watts

Battery charger

Watermaker, connected to generator

Grundfos fresh water pump, 6 bar, 3 m3 / h

2 pcs. Drain pumps

UV filter

Battery bank:

Starter battery for motor 12v

Starter battery for generator 12v

Consumption bank of 360 Ah

C: Kitchen & Bathroom

Alpes Inox Gas Stove with 4 gasplus

Elektrolux dishwasher connected to generator

Siemens microwave connected to shore power

Isotherm refrigerator, 225 liters

Fridge freezer, 140 liters

Freezer box, 140 liters

Elektrolux washing machine - defective

2 x Vacuum flush toilets

2 x shower cabins, each with its own bilge pump

D: Thank you

4 x 500 liter water tanks

4 x 500 liter diesel tanks

2 x 150 liter black / greywater tank

E: Navigation and instruments

Air conditioning - air conditioning connected to generator

Tank monitor for septic tanks

Tank monitor for water tanks and for diesel tanks

Furuno autopilot for indoor and outdoor operation (switches under control panel)

B&G autopilot for indoor and outdoor operation

B&G electronic compass

B&G GPS

B&G Depth gauge

Raytheon speaker system

2 x Sailor VHF systems

Furono radar

Furono radar and plotter

Epirb

Lightning rod

Spare parts stock includes:

Extra 4 blade fixed propeller

Extra window for wheelhouse

Danske

Nauticat 52 årgang 1983 i utrolig god stand og opdateret stand, fuldt udstyret til langturs sejlads eller beboelse. Bådens absolutte topfeature er agterkahytten. Der er ganske enkelt tale om en kahyt, der minder mere om en hotelsuite end om en skibskahyt. Den indeholder en stor dobbeltseng, der naturligvis er fuld ståhøjde overalt i kahytten. Derudover er her et kortbord /kontorbord, et rummeligt toiletrum med bad og så er der et væld af flot forarbejdede skabe og skuffer, hvor man kan stuve tøj, håndklæder, bøger og andre fornødenheder. Igen er det ret unikt at denne ”owners cabin” er begunstiget af dagslyset, der får lov at skinne ind. Det lader sig gøre, fordi der er anbragt vinduer hele vejen rundt om kahytten i den agterste forhøjede del af fribordet og agterspejlet.

Pilothouse med super lysindfald og rummelige dækssalon indrettet stor sofagruppe og fra bordet i salonen er der et godt udsyn over hele havnen. Man er fortsat et niveau højere oppe end i traditionelle både. Båden er med ratstyring i salonen samt komplet betjenings- og instrumentpanel. Fra salonen bevæger man sig et niveau ned til pantryet, med masser af skabe, hylder og et køleskab. Længere fremme endnu et toiletrum i SB side overfor toiletrummet er der en kahyt med to køjer og skabsplads. I skibets forkahyt er der en god dobbeltkøje samt en extra køje og masser at stuveplads.

Nauticat 52 ser jeg som en velsejlende motorsejler, der i modsætning til de ”rene” sejlbåde er så komfortabel, at man ikke ville tøve med at bo i den i månedsvis eller bruge den som husbåd.

I det hele taget er finishen i verdensklasse, selv på søgelænderets top findes teaktræ. Båden er let at træde om bord på, da ankeret sidder under et mindre trinbræt, hvor prædikestolen hæfter. Grundighed og finish er finske bådebyggere kendt for.

Udsytyr:

Nauticat 52 Blaze Away – udstyrsliste januar 2021

Længde: 52 fod – 15,85 meter

Bredde: 4,67 meter

Dybgang: 2,40 meter

Vægt: 25 Ton

Skrog: Sparkman & Stephens

Bundmalet juli 2020

Link til skibsregister: http://skibsregister.dma.dk/Main.asp?CSR=8124100&SID=4095853&VID=25552&A=1&D=1

A: Udendørs

Sejlgarderobe:

Rullestorsejl (Furlin) i mast, off shore Elvstrøm i særdeles god kvalitet. Næsten ikke brugt

Rullemesan (Furlin) i mast, off shore Elvstrøm i særdeles god kvalitet, næsten ikke brugt.

Rullebabystag med 2 sejl, off shore Elvstrøm i særdeles god kvalitet, næsten ikke brugt

Rullegenua(Furlex) på hydraulik, off shore Elvstrøm i særdeles god kvalitet, næsten ikke brugt

Stor spiler, off shore Elvstrøm, aldrig brugt

Hydraulisk Ankerspil

2 X 65 Lewmar elektrisk spil

2 X 55 Lewmar spil

1 X 40 Lewmar spil

2 x 44 Lewmar spil til storsejlskøde

2 x Lewmar spil monteret på stormast

1x Lewmar spil monteret på mesanmast

Ny rig monteret cirka 2001 – Selden – rigget til off shore. 2 x Radar monteret på mesanmast.

Redningsflåde til 16 personer, ikke kontrolleret

Davits Simpson

B: Motorrum

Motor: Ford 2725E fra 1983 – gennemrestaureret i 2000 og siden vedligeholdt, HK 130

Generator, 10 KW

Oliefyr med vandbårne radiatorer, 9 KW, oliefyr er koblet til hhv. generator og inverter

Inverter, 1500 watt

Batterilader

Watermaker, koblet på generator

Grundfos ferskvandspumpe, 6 bar, 3 m3/t

2 stk. Lænse pumper

UV – filter

Batteribank:

Startbatteri til motor 12v

Startbatteri til generator 12v

Forbrugsbank på 360 Ah

C: Køkken & Bad

Alpes Inox Gasovn med 4 gasplus

Elektrolux opvaskemaskine koblet til generator

Siemens mikroovn koblet til landstrøm

Isotherm køleskab, 225 liter

Køle- fryseboks, 140 liter

Fryseboks, 140 liter

Elektrolux vaskemaskine - defekt

2 x Vakuum flush toiletter

2 x brusekabiner med hver sin lænse pumpe

D: Tanke

4 x 500 liter vandtanke

4 x 500 liter dieseltanke

2 x 150 liter sort/gråvands tanke

E: Navigation og instrumenter

Klimaanlæg – aircondition koblet til generator

Tankmonitor til septiktanke

Tankmonitor til vandtanke og til dieseltanke

Furuno autopilot til betjening inde og ude (skifter under styrepult)

B&G autopilot til betjening inde og ude

B&G elektronisk kompas

B&G GPS

B&G Dybdemåler

Raytheon højtaleranlæg

2 x Sailor VHF anlæg

Furono radar

Furono radar og plotter

Epirb

Lynafleder

Reservedelslager bl.a.:

Ekstra 4 bladet fast propel

Ekstra vindue til styrhus

Deutsch

Nauticat 52 year 1983 in incredibly good condition and updated condition, fully equipped for long-distance sailing or accommodation. The boat's absolute top feature is the aft cabin. It is simply a cabin that is more reminiscent of a hotel suite than a ship's cabin. It contains a large double bed, which of course is full standing height throughout the cabin. In addition, there is a card table / office table, a spacious toilet room with shower and then there is a wealth of beautifully processed cabinets and drawers where you can store clothes, towels, books and other necessities. Again, it is quite unique that this "owners cabin" is favored by the daylight that is allowed to shine in. This is possible because windows are placed all the way around the cabin in the aft elevated part of the freeboard and the transom.

Pilothouse with super light and spacious deck lounge furnished large sofa group and from the table in the salon there is a good view of the entire harbor. One is still a level higher up than in traditional boats. The boat has steering wheel control in the saloon and a complete control and instrument panel. From the salon one moves one level down to the pantry, with plenty of cupboards, shelves and a fridge. Further on, another toilet room on the SB side opposite the toilet room, there is a cabin with two bunks and closet space. In the ship's fore cabin there is a good double berth as well as an extra berth and plenty of storage space.

I see the Nauticat 52 as a well-sailing motor sailor who, unlike the "clean" sailboats, is so comfortable that you would not hesitate to live in it for months or use it as a houseboat.

On the whole, the finish is world-class, even on the top of the search rail there is teak wood. The boat is easy to step on board as the anchor sits under a smaller step board where the pulpit attaches. Thoroughness and finish are known to Finnish boat builders.

Equipment:

Nauticat 52 Blaze Away Equipment List January 2021

Length: 52 feet - 15.85 meters

Width: 4.67 meters

Draft: 2.40 meters

Weight: 25 Ton

Hull: Sparkman & Stephens

Bottom painted July 2020

Link to ship register: http://skibsregister.dma.dk/Main.asp?CSR=8124100&SID=4095853&VID=25552&A=1&D=1

A: Outdoors

Sail wardrobe:

Roller mainsail (Furlin) in mast, off shore Elvstrøm in very good quality. Almost not used

Rolling mezzanine (Furlin) in mast, off shore Elvstrøm in very good quality, almost not used.

Roller baby stay with 2 sails, off shore Elvstrøm in very good quality, almost not used

Roller genoa (Furlex) on hydraulics, off shore Elvstrøm in very good quality, almost not used

Large pillar, off shore Elvstrøm, never used

Hydraulic Anchor winch

2 X 65 Lewmar electric game

2 X 55 Lewmar games

1 X 40 Lewmar games

2 x 44 Lewmar winch for mainsail

2 x Lewmar winch mounted on mainmast

1x Lewmar winch mounted on mezzanine mast

New rig installed around 2001 - Rarely - rigged for off shore. 2 x Radar mounted on mezzanine mast.

Life raft for 16 people, not checked

Davits Simpson

B: Engine compartment

Engine: Ford 2725E from 1983 - completely restored in 2000 and since maintained, HK 130

Generator, 10 KW

Oil boiler with waterborne radiators, 9 KW, oil boiler is connected to resp. generator and inverter

Inverter, 1500 watts

Battery charger

Watermaker, connected to generator

Grundfos fresh water pump, 6 bar, 3 m3 / h

2 pcs. Drain pumps

UV filter

Battery bank:

Starter battery for motor 12v

Starter battery for generator 12v

Consumption bank of 360 Ah

C: Kitchen & Bathroom

Alpes Inox Gas Stove with 4 gasplus

Elektrolux dishwasher connected to generator

Siemens microwave connected to shore power

Isotherm refrigerator, 225 liters

Fridge freezer, 140 liters

Freezer box, 140 liters

Elektrolux washing machine - defective

2 x Vacuum flush toilets

2 x shower cabins, each with its own bilge pump

D: Thank you

4 x 500 liter water tanks

4 x 500 liter diesel tanks

2 x 150 liter black / greywater tank

E: Navigation and instruments

Air conditioning - air conditioning connected to generator

Tank monitor for septic tanks

Tank monitor for water tanks and for diesel tanks

Furuno autopilot for indoor and outdoor operation (switches under control panel)

B&G autopilot for indoor and outdoor operation

B&G electronic compass

B&G GPS

B&G Depth gauge

Raytheon speaker system

2 x Sailor VHF systems

Furono radar

Furono radar and plotter

Epirb

Lightning rod

Spare parts stock includes:

Extra 4 blade fixed propeller

Extra window for wheelhouse

Read more

Propulsion
Fuel
Diesel
This Nauticat 52 SOLGT/SOLD has been viewed 40 times
Broker/Dealer Information

YachtBroker

frederiksø 3A
Svendborg
5700
Denmark
Please mention that you saw this boat on TheYachtMarket.
XXXX XXX XXX

Thank you

Your message has been sent.

Ask for more photos

Email to a friend

Report this boat

Thank you, your message has been sent

Why not register your interest in these similar boats?

We will send the following details to the sellers of the selected boats: Your name, email address, phone number (if provided). your country and which boat(s) you are interested in.

Request More Information

Change units of measure

This feature requires cookies to be enabled on your browser.

Show price in:
Show lengths, beam and draft in:
Show displacement or weight in:
Show capacity or volume in:
Show speed in:
Show distance in: