Norlin 34 MK I - Motor 2015 - Nyere sejl for sale

£34,091GBP
Listed price kr295,000 DKK

Norlin 34 MK I - Motor 2015 - Nyere sejl
General information
Make/model
Norlin 34 MK I - Motor 2015 - Nyere sejl
Category
Sail boat for sale
Price
£34,091 GBP | Listed price kr295,000 DKK
Year
1974
Length overall
10.50 metres
Beam
3.40 metres
Draft
2.00 metres

About this Norlin 34 MK I - Motor 2015 - Nyere sejl

English

Liebhaveri of the highest quality! Extremely well-maintained and totally ready to sail Norlin 34 MK l for the quality-conscious and discerning buyer. This beautiful copy has had the same owner for 20 years who has really taken care of it! The owner is very thorough and has made sure that this beautiful ship is continuously updated and maintained. Peter Norlin designed this incredibly well-sailing and beautiful sailing boat, where the owner in 2015, bought a new sailing wardrobe. Although the boat sails fantastically and can sail in rough seas, there is also plenty of room for shelter. You get 4-5 beds, nice size toilet, sink with shower, and a well equipped pantry. The owner had a new Bukh dv24 put in the boat in 2015 and has currently only driven 50 hours. This type of engine, sits in many boats from the 70s-80s and still runs fantastic - here you have a stable engine for many years to come! The boat is ready to go in and enjoy the Danish summer! PRESS DESCRIPTION FOR A DETAILED EQUIPMENT LIST. For more information or desire to see this beautiful copy, contact Yachtbroker Lolland Falster v. Christian Permin +45 22502240 or christian@yachtbroker.dk.

Rig and sail

Shortened / reinforced Selden mast (11M vs. 14M) Mainsail Hamel (2015)

2 Sallingspar (bottom with LED lighting) Genoa 1 Hamel (2015)

Rear roof - manual tension

Stormfok Carlsen

Front with Harken genoa rolling mill Genoa 3 Carlsen

Baby Stage Plays 0.75 Carlsen

2x Player Bombs, Jockey Pole - Cutting Player Carlsen

Lazy-Jack and Cover - Extra Large / Genoa Sail Carlsen

Top, rear, lanterns and front deck lights All deeds / all gear for Player etc ..

4x Games (2x large and 2x smaller) everything from Harken, crank etc.

About shelter

Front cabin, double berth for 2, new alcantara cushions in royal blue.

Toilet and shower in passage to salon

Salon with 2 sofas, new alcantara cushions in royal blue that can be extended to beds or transformed into beds.

Coffee table -. Newly painted 2017

2x plug eyes / storage, new alcantara cushions in royal blue.

Card table with extra GPS, VHF and control panel

Skipper berth port, rear card table, new alcantara cushions in royal blue.

Engine compartment under stairs.

U-shaped kitchen with sink, stove with gas oven and 2x burners

1x Refrigerator / 1x refrigerator box

LED lighting concept, lamps in all bunks and traditional ceiling lighting

All wood appears maintained in matt satin lacquered teak (2017)

All plastic replaced and well maintained / cared for (2017)

Automatic electronic bilge pump (2018)

Garmin chartplotter with large display at the helm

4x Garmin Slave Instruments (BT)

Paper charts - the entire Baltic Sea, DK, Kattegat, North Sea and English Channel

2x Garmin transducers.

Garmin Anemometer System

AIS Receives and sends

VHF Radio

Jefa Rudder as well as rudder system and autopilot / autopilot under deck

Extra older GPS Plotter at card table

Compass (mark) at the helm

Ship clock and Barometer

Becker Radio and CD as well as Bluetooth system with JPS lake speaker system under deck / in cockpit

Cockpit table, folding / removable

Hedge-bathing staircase

6x fenders

4x anchors

Everything in ropes, moorings as well as falls and deeds and blocks etc.

2x well-equipped toolboxes

Lots of spare parts, screws, bolts, etc.

Various drive anchors, buckets, scrubbers, etc.

24 HP Bukh engine (2015) Annually maintained

2 blade brass screw / GORI Folding propeller

40 liter steel diesel tank

230V shore power / 3x sockets under deck (new)

2x sep. batteries and 1x starter battery

Electronic charger for the batteries

New charging parts (2016)

Everything in shore cables, converters, fan heaters

Life raft for 6 people, with lights

Life jackets for 6 people

Safety lines etc. For 4 people

2x Foam Extinguishers

Emergency flare, etc.

2x manual pump systems

2x u shaped lifebuoys

Cutlery and glasses / plates for min. 6 person

Everything in kitchen equipment for good cooking

New Duvets / Pillows (2017), as well as the same cover for 6

Various tablecloths, napkins, etc.

Danske

Liebhaveri af højeste kvalitet! Yderst velholdt og total sejlklar Norlin 34 MK l for den kvalitetsbevidste og kræsne køber. Dette flotte eksemplar har haft samme ejer i 20 år, som virkelig har passet på den! Ejeren er meget grundig og har sørget for at dette flotte skib, løbende er opdateret og vedligeholdt. Peter Norlin konstruerede denne utrolig velsejlende- og flotte sejlbåd, hvor ejeren i 2015, købte ny sejlgarderobe. Selvom båden sejler fantastisk og kan sejle i hård sø, er der samtidig god plads om læ. Du får 4-5 sovepladser, fin størrelse toilet, vask med brus, og et godt udstyret pantry. Ejeren fik i 2015 lagt en ny Bukh dv24 i båden og har på nuværende tidspunkt kun kørt 50 timer. Denne type motor, sidder i mange både fra 70-80'erne og kører stadig fanstisk- her har du altså en stabil motor i mange år endnu! Båden er lige til at tage afsted i og nyde den danske sommer! TRYK PÅ BESKRIVELSE FOR EN UDFØRLIG UDSTYRSLISTE. For mere information eller ønske om at se dette flotte eksemplar, kontakt Yachtbroker Lolland Falster v. Christian Permin +45 22502240 eller christian@yachtbroker.dk.

Rig og sejl

Forkortet/ forstærket Selden mast (11M vs. 14M)Storsejl Hamel (2015)

2 Sallingspar (nederste med led-belysning)Genua 1 Hamel (2015)

Bagstag - manuel spænding

Stormfok Carlsen

Forstag med Harken genua rulle-anlæg Genua 3 Carlsen

BabystagSpiler 0,75 Carlsen

2x Spilerbomme, Jockey-pole - Skæringspiler Carlsen

Lazy-Jack samt Overtræk – Ekstra Stor-/ Genua Sejl Carlsen

Top-, hæk-, lanterner samt for-dækslysAlle skøder/ alt grej til Spiler mv..

4x Spil (2x store og 2x mindre) alt fra Harken, håndsving mv.

Om læ

Forkahyt, dobbeltkøje til 2, nye alcantara hynder i kongeblå.

Toilet og brusebad i gennemgang til salon

Salon med 2 sofaer, nye alcantara hynder i kongeblå, der kan udvides til senge eller omformes til senge.

Salonbord -. Ny-lakeret 2017

2x stikkøjer/ opbevaring, nye alcantara hynder i kongeblå.

Kortbord med ekstra GPS, VHF samt kontrolpanel

Skipperkøje bagbord, bag kortbord, nye alcantara hynder i kongeblå.

Motorrum under trappe.

U-formet køkken m. vask, komfur med gasovn og 2x brændere

1x Køleskab/ 1x køleboks

LED lyskoncept, lamper i alle køjer samt traditionel lofts-belysning

Alt træ fremstår vedligeholdt i mat-satin lakeret teak (2017)

Alt kunststof udskiftet og velholdt/ plejet (2017)

Automatisk elektronisk lænsepumpe (2018)

Garmin kortplotter m stort display ved ror

4x Garmin slave-instrumenter (BT)

Papirsøkort- hele Østersøen, DK, Kattegat, Nordsøen og Engelske Kanal

2x Garmin transducere.

Garmin Vindmåleranlæg

AIS Modtager og sender

VHF Radio

Jefa Ror samt ror-system og autopilot/ selvstyrer under dæk

Ekstra ældre GPS Plotter ved kortbord

Kompas (mærke) ved ror

Skibsur og Barometer

Becker Radio og CD samt Bluetooth anlæg med JPS sø-højtaleranlæg under dæk/ i cockpit

Cockpitbord, sammenklappeligt/ aftageligt

Hæk-bade-trappe

6x fendere

4x ankre

Alt i tovværk, fortøjninger samt fald og skøder og blokke mv.

2x veludrustede værktøjskasser

Masser af reservedele, skruer, bolte, mv.

Diverse drivankre, spande, skrubber, mv.

24 HK Bukh motor (2015) Årligt vedligeholdt

2 bladet messing skrue/ GORI Foldepropel

40 liter stål dieseltank

230V landstrøm/ 3x stikdåser under dæk (nyt)

2x sep. batterier samt 1x startbatteri

Elektronisk lader til batterierne

Ny ladesdeler (2016)

Alt i landkabler, konvertere, Varmeblæser

Redningsflåde til 6 personer, med lys

Redningsveste til 6 personer

Sikkerhedsliner mv. Til 4 personer

2x Skumslukkere

Nødblus mv.

2x manuelle pumpesystemer

2x u formede redningsringe

Bestik samt glas/ tallerkner til min. 6 person

Alt i køkkenudstyr til god madlavning

Nye Dyner/ Puder (2017), samt ens betræk til 6

Diverse duge, servietter, mv.

Deutsch

Liebhaveri von höchster Qualität! Sehr gepflegt und absolut bereit, Norlin 34 MK l für den qualitätsbewussten und anspruchsvollen Käufer zu segeln. Dieses wunderschöne Exemplar hat seit 20 Jahren denselben Besitzer, der sich wirklich darum gekümmert hat! Der Eigner ist sehr gründlich und hat dafür gesorgt, dass dieses schöne Schiff ständig aktualisiert und gewartet wird. Peter Norlin entwarf dieses unglaublich gut segelnde und wunderschöne Segelboot, bei dem der Eigner 2015 eine neue Segelgarderobe kaufte. Obwohl das Boot fantastisch segelt und in rauer See segeln kann, gibt es auch viel Platz für Schutz. Sie erhalten 4-5 Betten, eine schöne Toilette, ein Waschbecken mit Dusche und eine gut ausgestattete Speisekammer. Der Besitzer hatte 2015 einen neuen Bukh dv24 ins Boot gesetzt und ist derzeit nur 50 Stunden gefahren. Dieser Motortyp sitzt in vielen Booten der 70er und 80er Jahre und läuft immer noch fantastisch - hier haben Sie also einen stabilen Motor für viele Jahre! Das Boot ist bereit, den dänischen Sommer zu genießen! DRÜCKEN SIE DIE BESCHREIBUNG FÜR EINE DETAILLIERTE AUSRÜSTUNGSLISTE. Für weitere Informationen oder den Wunsch, dieses schöne Exemplar zu sehen, wenden Sie sich an Yachtbroker Lolland Falster gegen Christian Permin +45 22502240 oder christian@yachtbroker.dk.

Reich und segeln

Verkürzter / verstärkter Seldenmast (11M vs. 14M) Großsegel Hamel (2015)

2 Saling-Paare (unten mit LED-Beleuchtung) Genua 1 Hamel (2015)

Hintere Stange - manuelle Spannung

Sturm ficken Carlsen

Gabel mit Harken Genua Walzenpflanze Genua 3 Carlsen

Baby Stag spielt 0,75 Carlsen

2x Spielerbooms, Jockey Pole - Carlsen schneiden

Lazy Jack und Mantel - Extra Large / Genua Segel Carlsen

Top, Hecke, Laternen und Vorderdeckleuchten Alle Gelenke / alle Ausrüstung für Spieler usw.

4x Spiele (2x groß und 2x kleiner) alles von Harken, Kurbel usw.

Über Obdach

Vordere Kabine, Doppelkoje für 2 Personen, neue Alcantara-Kissen in Königsblau.

Toilette und Dusche im begehbaren Salon

Lounge mit 2 Sofas, neuen Alcantara-Kissen in Königsblau, die zu Betten erweitert oder in Betten verwandelt werden können.

Salon Tisch -. Neu lackiert 2017

2x Sockel / Aufbewahrung, neue Alcantara Kissen in Königsblau.

Kartentabelle mit zusätzlichem GPS, UKW und Bedienfeld

Skipper Etagenrückentisch, hinter Kartentisch, neue Alcantara-Kissen in Königsblau.

Motorraum unter der Treppe.

U-förmige Küche mit Spüle, Herd mit Gasherd und 2x Brennern

1x Kühlschrank / 1x Kühlschrank

LED-Beleuchtungskonzept, Lampen in allen Kojen sowie traditionelle Deckenbeleuchtung

Alles Holz scheint in matt satiniertem Teakholz (2017) gepflegt zu sein.

Alle Kunststoffe ersetzt und gut gepflegt / gewartet (2017)

Automatische elektronische Bilgenpumpe (2018)

Garmin Kartenplotter mit großem Display am Ruder

4x Garmin Slave Instrumente (BT)

Papierkarte - die gesamte Ostsee, DK, Kattegat, Nordsee und Ärmelkanal

2x Garmin-Wandler.

Garmin Windmesser

AIS empfängt und sendet

UKW-Radio

Jefa-Ruder sowie Rudersystem und Autopilot / Autopilot unter Deck

Extra älterer GPS Plotter am Kartentisch

Kompass (Markierung) am Ruder

Schiffswache und Barometer

Becker Radio und CD sowie Bluetooth-System mit JPS Lake-Lautsprechersystem unter Deck / im Cockpit

Cockpittisch, zusammenklappbar / abnehmbar

Heckbadtreppe

6x Kotflügel

4x Anker

Alles in Seilen, Liegeplätzen sowie Stürzen und Unebenheiten und Blöcken usw.

2x gut ausgestattete Werkzeugkästen

Viele Ersatzteile, Schrauben, Bolzen usw.

Verschiedene Antriebsanker, Eimer, Peelings usw.

24 PS Bukh Motor (2015) Jährlich gewartet

2 Blatt Messingschraube / GORI Faltpropeller

40 Liter Stahldieseltank

230V Landstrom / 3x Steckdosen unter Deck (neu)

2x sep. Batterien und 1x Starterbatterie

Elektronisches Ladegerät für die Batterien

Neue Ladeteile (2016)

Alles in Landkabeln, Konvertern, Heizungen

Rettungsfloß für 6 Personen, mit Licht

Schwimmweste für 6 Personen

Sicherheitsleinen usw. Für 4 Personen

2x Schaumlöscher

Notlöscher usw.

2x manuelle Pumpsysteme

2x u-förmige Rettungsringe

Besteck und Gläser / Teller für min. 6 Personen

Alles in der Küchenausstattung für gutes Kochen

Neue Bettdecken / Kissen (2017) sowie ähnliche Bezüge für 6

Verschiedene Tischdecken, Servietten usw.

Read more

Propulsion
Fuel
Diesel
This Norlin 34 MK I - Motor 2015 - Nyere sejl has been viewed 22 times
Broker/Dealer Information

YachtBroker

frederiksø 3A
Svendborg
5700
Denmark
Please mention that you saw this boat on TheYachtMarket.
XXXX XXX XXX

Thank you

Your message has been sent.

Ask for more photos

Email to a friend

Report this boat

Thank you, your message has been sent

Why not register your interest in these similar boats?

We will send the following details to the sellers of the selected boats: Your name, email address, phone number (if provided). your country and which boat(s) you are interested in.

Request More Information

Change units of measure

This feature requires cookies to be enabled on your browser.

Show price in:
Show lengths, beam and draft in:
Show displacement or weight in:
Show capacity or volume in:
Show speed in:
Show distance in: